EL BLOG DE DEIXALLES

JORNADA OPORTUNITATS DE LA NOVA LLEI DE CONTRACTES DEL SECTOR PUBLIC (Llei 9/2017) PER A LES EMPRESES D’INSERCIÓ

42298531_1962218330465012_8483944449926234112_n

Les empreses d’inserció són una eina de dignificació de les persones que estan en situació de vulnerabilitat; i promouen que les persones passin de ser perceptores de renda a ser generadores d’economia.

Les empreses d’inserció tenen una sèrie de costos derivats del treball social que realitzen a les persones en el marc laboral, costos que no tenen les empreses convencionals. Les persones ocupades són persones de baixa qualificació, el que fa que les empreses d’inserció es dediquen a activitats de baixa rendibilitat i en sectors molt competitius (com neteja, residus, jardineria…..). Ja només Això justifica la reserva de mercat.

42182305_1962123207141191_6328972401891606528_n

Es destaquen els punts clau i positius de la nova llei de contractes de sector públics suposa una  oportunitat:

 1. Hi ha d’haver criteris socials i ambientals a tots el contractes públics.
 2. Obligació de reservar contractes per a empreses d’inserció i centres especials d’ocupació.
 3. Possibilitat de reservar contractes per a empreses d’economia social
 4. Característiques ambientals i socials com a criteris d’adjudicació del contracte. Suposa un nou paradigma: passam de la proposició econòmicament mes avantatjosa a la millor relació qualitat – preu.
 5. Condicions especials d’execució de contractes de caràcter social, ètic o mediambiental obligatoris.
 6. Divisió dels contractes en lots i reserva de lots
 7. Exigència d’etiquetes de tipus social o ambiental (agricultura ecològica, comerç just….)
 8. Obligacions en matèria social o laboral derivades dels convenis col·lectius.
 9. Planificació prèvia de la contractació publica valorant la incorporació de consideracions socials i ambientals promovent la participació de la petita i mitjana empresa.
 10. Consultes preliminars de mercat

42194051_1962123227141189_2332990432339820544_n

També compartim algunes mancances o dificultats per a tenir-les presents i subsanar-les:

 • Hi ha convenis col·lectius que marquen obligació de subrogació de personal, pel que això s’ha de tenir present pel que hi haurà contractes que no podran ser reservats.
 • Indefinició legal del que són empreses d’economia social.

Amb l’esperança que sapiguem aprofitar aquestes noves oportunitats que ens obri la nova llei de contractació pública.

Les administracions reflexionen amb nosaltres com aprofitar i com aplicar aquesta normativa:

 • La Directora General de Treball destaca algunes eines, prèvia a l’aprovació de la llei: instrucció per tal de donar primacia d’aplicació del conveni col·lectiu, constitució d’una comissió de seguiment de clàusules socials. En els moments actuals s’està analitzant com desenvolupar el loteig i s’estan elaborant noves instruccions per tal de donar compliment a la llei.

La llei ens dona eines i instruments per tal de donar seguiment i possibilitat d’actuar quan no hi ha compliments.

 • Destaca la necessitat de difondre el pla d’economia social, i destaca la necessitat de difondre aquesta altre economia a àmbits formals de formació: universitat, formacions professionals.
 • El Consell de Mallorca destaca algunes accions prèvies a la llei: oficina de rsc; càlcul del % de reserva de mercat que pugui ser assumible; posar l’obligatorietat de les condicions especials d’execució.

El Consell ha aprovat una guia amb exemples.

S’ha creat un grup de treball intern.

Aprofitar la figura del contracte menor (límit a 9000 euros). S’amplia a 15.000 si es amb empreses reservades de mercat.

Grup de treball de supervisar la guia, a la qual s’incorporara agents socials.

Intent de demostrar que la rsc pot millorar la competitivitat i millora la societat.

Línia de subvencions per divulgar i uns premis de rsc de practiques fins el 15 d’octubre.

 • L’Ajuntament de Palma destaca que les condicions especials d’execució són d’obligat acompliment. Estam parlant d’un acompliment del 80%.

Obrir una línia de compra pública responsable: obsequis de comerç just, càterings de comerç just.

La contractació publica és una oportunitat per genera polítiques transversals per afavorir els col·lectius més desfavorits. Destaca que l’ocupació laborals és fonamental per a la inserció social.  Exemple : Licitació bar del casal balaguer,

S’ha de fer anàlisi de contractes concrets que no s’hagin fet bé, per tal que assegurar l’aplicació

42283496_1962210050465840_6500164150428172288_n

CONEIXEM ALGUNES EXPERIÈNCIES:

Transforma cuidamos personas S.L., Navarra.

Inserlatxo, empresa inserció de construcció de Navarra.

Deixalles Serveis Ambientals, Mallorca.

42308988_1962210433799135_8831225395127779328_n

 

Comentaris

Deixa un comentari

L’adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *