Empreses inserció

El objectiu principal de les empreses d’inserció de la Fundació Deixalles és la integració i formació sociolaboral de persones en situació d’exclusió social como a trànsit a l’ocupació ordinària.

DEIXALLES SERVEIS AMBIENTALS, E.I., SL

DSA 1

És una empresa d’inserció, constituïda el maig de 2011 i promoguda per la Fundació Deixalles, que desenvolupa activitats ambientals, principalment dintre del sector de residus i espais naturals, activitats de neteja i manteniment d’edificis.

Activitats

  1. Conservació i manteniment d’edificis, de carreteres, pistes, autopistes, autovies i calçades, de mobiliari urbà, de muntanyes i jardins
  2. La recollida i transport de tota mena de residus ( mobles, metalls, residus ferris, paper, cartró, vidres, plàstics, envasos lleugers, roba, draps, cables, electrodomèstics i equips informàtics). Tractament i reciclatge de ferralla
  3. La fabricació i venda dels productes reciclats (mobles, electrodomèstics, roba, bijuteria…)
  4. Recollida, tractament i venda de materials per a la seva reutilització
  5. Serveis de neteja (locals, oficines, habitatges particulars; boscos, platges, parcel·les de terreny i torrents)
  6. Recollida de carros portaequipatges en estacions i aeroports
  7. Activitats agrícoles i forestals en general
  8. Serveis auxiliars per a treballs administratius d’arxiu i similars. Serveis de porteria, control d’accessos i informació al públic. Enquestes, presa de dades i serveis anàlegs

TRIAMDETOT, E.I., SL

És una empresa d’inserció, constituïda el maig de 2011 i promoguda per la Fundació Deixalles, que desenvolupa activitats ambientals, principalment dintre del sector de residus i espais naturals, activitats de neteja i manteniment d’edificis.

És una empresa d’inserció, constituïda al 2017 i promoguda per la Fundació Deixalles, que desenvolupa activitats ambientals, principalment dintre del sector de residus.

TDT neix amb l’objectiu de desenvolupar les seves activitats principalment dintre de les instal·lacions de la Fundació Deixalles, entitat promotora i única soci de l’empresa d’inserció.

IMG_2628

DEIXALLES SERVEIS AMBIENTALS, E.I., SL

20190218_143740

És una empresa d’inserció, constituïda el maig de 2011 i promoguda per la Fundació Deixalles, que desenvolupa activitats ambientals, principalment dintre del sector de residus i espais naturals, activitats de neteja i manteniment d’edificis.

És una empresa d’inserció, constituïda al 2018 i promoguda per la Fundació Deixalles, que desenvolupa activitats ambientals, principalment dintre del sector de residus.

DIT neix amb l’objectiu de desenvolupar les seves activitats principalment dintre de les instal·lacions de gestió de residus del Consell Insular de Mallorca, gestionada per TIRME i on la gestió dels RRHH recau en la Fundació Deixalles, entitat promotora i única soci de l’empresa d’inserció.