EL BLOG DE DEIXALLES

CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A LA RECOLLIDA DE ROBA A PALMA

conveni-1

 

 EMAYA, Càritas Mallorca i la Fundació Deixalles signen avui un conveni de col·laboració per a la recollida de roba a Palma

Hi ha 160 contenidors als carrers on es pot dipositar roba en bon estat perquè es pugui reutilitzar

 “Treballam amb aquestes entitats per millorar el servei i per fomentar l’economia social i solidària” ha manifestat Neus Truyol a l’acte de signatura del conveni

 Caritas i Deixalles destaquen la garantia social i ambiental que suposa la feina conjunta amb les dues entitats

Palma, 25 d’octubre de 2016.- Avui matí a la seu d’EMAYA ha tengut lloc l’acte de signatura del conveni de col·laboració per a la recollida de roba entre EMAYA, Càritas Mallorca i la Fundació Deixalles, que han signat les seves representants Neus Truyol, Margalida Riutort i M. Francesca Martí.

Amb aquest acord, EMAYA cedeix la gestió de la recollida de roba i calçat mitjançant contenidors al carrer a aquestes dues entitats. L’objectiu de l’empresa municipal és donar un millor servei a la ciutadania, alhora que s’aposta per entitats del tercer sector i es contribueix a fomentar l’economia social i solidària. Per tot això es coincideix en plantejament i objectius amb les dues entitats amb les quals es firma avui el conveni de col·laboració.

Cal recordar que Càritas Mallorca té com a finalitat promoure l’acció de la caritat i la justícia social de l’Església de Mallorca, tenint una especial dedicació a l’atenció de les persones més vulnerables, empobrides i excloses, i per això promou accions i projectes relacionats amb la inserció dels col·lectius més desfavorits. Per altra banda, la Fundació Deixalles té com a objecte la inserció sociolaboral de persones desfavorides en risc i/o en exclusió social, mitjançant processos d’inserció i de capacitació a través de tallers de reparació, reutilització i reciclatge dels materials procedents de recollides de roba, mobles, joguines, llibres, etc.

Les dues entitats ja tenien convenis separadament amb EMAYA per a la recollida de roba des de 2013, disposant cada una de les entitats de 30 contenidors propis a diferent punts de la ciutat.

Amb aquest nou conveni entre les tres entitats, Càritas i Deixalles per primera vegada conjuntament i en exclusiva assumeixen tota la recollida selectiva de la roba i calçat amb els seus 60 contenidors i 100 més que aporta EMAYA. Cada una de les entitats es responsabilitzarà de la recollida a una de les zones en les quals quedarà dividida Palma a tal efecte, Llevant i Ponent (separades per la carretera de Sóller, carrer Alfons El Magnànim, el carrer 31 de desembre, l’Avinguda Comte de Sallent, Avinguda Alemanya, Avinguda Portugal i Passeig Mallorca).

El conveni estableix, a més a més, una sèrie d’obligacions mútues entre les que destaquen:

  • fer una campanya de conscienciació per explicar i sensibilitzar a la ciutadania el nou abast del canvi de servei, subratllant que la recollida es referirà exclusivament a roba i calçat per reutilitzar, apte per a un segon ús i que per tant no sigui inservible.
  • Fer una recollida mínima setmanal dels contenidors i buidatge també quan estan plens. Davant qualsevol avís per part d’EMAYA o d’un ciutadà (hi haurà un telèfon d’atenció ciutadana als contenidors) les entitats tindran una resposta  de recollida efectiva de menys de 48 hores.
  • Crear una imatge única unificada per a tots els contenidors de recollida de roba i calçat.
  • Així mateix les entitats es comprometen a realitzar manteniment, neteja i reparació, si escau, dels contenidors objecte d’aquest Conveni.

Aquest conveni es signa per als propers 10 anys (prorrogables de mutu acord) i es crea una comissió de seguiment entre els signants per a la seva revisió i per compartir informació. Mensualment s’hauran d’aportar les dades de les quantitats recollides. 

Amb aquest conveni s’espera donar un nou impuls a la recollida de roba, que existeix a Palma des de 2012. L’any 2013 es va ampliar amb la incorporació de Càritas i Deixalles.

L’any 2015 es varen recollir als contenidors situats als carrers de Palma unes 550 tones de roba i calçat. Enguany només entre gener i setembre s’ha arribat les 500 tones, un increment del 16,27% en relació al mateix període de l’any anterior.

La recollida de roba té un clar component estacional, les puntes màximes de recollida es produeixen entre abril, maig i juny, coincidint amb el canvi d’estació; el màxim s’ha produït sempre mes de juny: el 2015 amb 65 tones i el 2016 amb 88,5 tones de roba recollida, mentre altres mesos no s’arriba a les 50 tones.

En l’acte de signatura Neus Truyol ha destacat que “per EMAYA és igualment important millorar l’entorn urbà, el medi ambient, els serveis i la gestió sostenible dels residus com contribuir al benestar de la gent, la inserció i la lluita contra l’empobriment”.

Per la seva banda, Margalida Riutort, de Càritas Mallorca ha agraït a EMAYA l’aposta valenta per signar un conveni de 10 anys “que permet tenir una perspectiva de futur en la feina per la inclusió, possibilitant uns contractes d’inserció laboral fonamental per a moltes persones”.

Francesca Martí, de la Fundació Deixalles ha destacat la signatura d’aquest conveni com un exemple del model cooperatiu de treball per la ciutat; front altres models competitius que cerquen benefici econòmic aquí el més important és poder disposar d’un recurs, la roba, com a eina d’inserció, que permet fer processos de capacitació amb persones en risc d’exclusió.

Totes les entitats han destacat que aquest conveni afavoreix la creació de llocs de feina, l’economia local i és una aposta per la reutilització, que hauria de ser la prioritat en la gestió dels residus. Per fer-ho possible és imprescindible la participació ciutadana, que ha de col·laborar fent un bon ús del contenidors, dipositant roba i calçat en bones condicions, apta per ser reutilitzada, i contribuint a mantenir la neteja del contenidor i el seu voltants.

Comentaris

Deixa un comentari

L’adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *