EL BLOG DE DEIXALLES

SIGNAM CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L’AJUNTAMENT DE CALVIÀ

L’Ajuntament de Calvià ha signat aquest matí un conveni amb l’Associació Cancer Support Mallorca i un altre amb la Fundació Deixalles per a la cessió d’ús d’un local municipal per facilitar que aquestes entitats puguin dur a terme la seva activitat al municipi.
Els convenis han estat signats pel tinent de batle de Joventut i Participació Ciutadana, Rafel Sedano, i pels representants de les entitats socials, amb la presència de la regidora de Joventut i Participació Ciutadana, Marga Plomer, que ha destacat la voluntat de col·laboració amb aquestes entitats per a què puguin comptar amb espais per dur a terme la tasca de suport a les persones que realitzen, cadascuna en el seu àmbit d’actuació. Per
part de l’Associació Cancer Support Mallorca, el conveni ha estat rubricat per Hyer Christine Ann Hoctor, en representació de l’entitat, i per part de la Fundació Deixalles per la seva directora general, Francesca Maria Martí Llodrà.
L’associació Cancer Support Mallorca té com a finalitat l’ajuda a les persones afectades pel càncer, i a partir d’ara comptarà amb la utilització d’un local municipal ubicat al carrer Lluna número 3 de Portals Nous per realitzar les activitats que els hi són pròpies.
La Fundació Deixalles és una organització que té com a finalitat la realització d’activitats encaminades a la inserció sociolaboral de persones en risc d’exclusió social o desfavorides. Amb la signatura del conveni, l’Ajuntament de Calvià cedeix a la Fundació Deixalles l’ús d’un local ubicat al carrer Diego Salvà número 2 de Palmanova per a dur a terme la seva tasca al municipi.
Per ambdues entitats, la durada de la cessió de l’ús del local serà d’un any, renovable fins a un màxim de quatre anys.