EL BLOG DE DEIXALLES

MEMÒRIA D’ACTIVITATS DEIXALLES 2019

DOSSIER MEMÒRIA ACTIVITATS 2019

Xesca Martí, directora de Deixalles, presenta la Memòria 2019

FUNDACIÓ DEIXALLES

 • La Fundació Deixalles és una entitat sense ànim de lucre constituïda l’any 1986 per iniciativa de la delegació d’Acció Social del Bisbat de Mallorca i de la Federació de la Petita i Mitjana Empresa de Mallorca (PIMEM). I que des del 2010, està en mans de l’Associació Amics de Deixalles, formada per treballadores i treballadors de la Fundació que vulguin ser propietàries i propietaris del seu propi treball. Un 21% dels treballadors/res són socis/es
 • La Fundació assumeix els principis de l’economia social i solidària: equitat, treball, sostenibilitat ambiental, cooperació, sense caràcter lucratiu, compromís amb l’entorn
 • La nostra tasca segueix centrada en generar oportunitats per a les persones, en oferir espais de formació i convivència per tal que puguin millorar la seva ocupabilitat i la inserció laboral
 • Fomentam la reutilització i el reciclatge de residus per tal que es puguin generar nous espais per a la inserció laboral de col·lectius en risc d’exclusió social

LES PERSONES SÓN EL MÉS IMPORTANT

 • 208 persones en situació d’exclusió social i factors de baixa ocupabilitat han realitzat itineraris d’inserció social laboral individualitzats millorant les seves competències personals i laborals
 • Dels itineraris prelaborals d’inserció destacaríem que un 65,8% de les persones participants han millorat les seves competències
 • Un 29% de les persones que han participat dels itineraris s’han inserit laboralment
 • El 95,3% de les enquestes fetes als usuaris que han fet itineraris prelaborals es mostren satisfets del procés realitzat

Tallers socials i ambientals

Taller de recollida selectiva

Taller de deixalleria i condicionament

Taller de selecció i reutilització de roba

Taller de costura

Taller de reutilització d’AEE / Centre de Preparació per a la Reutilització, CPR

Taller de fusteria

Taller de customobles

Taller de juguetes

Taller de donació i atenció al públic

Cal destacar els ajuntaments i les administracions públiques que recolzen els itineraris.

Taller de roba Deixalles

LA FORMACIÓ, EINA D’INSERCIÓ

Tenim diferents projectes relacionats amb la formació:

Hem realitzat 5 projectes de formació en els que han participat 59 persones en situació vulnerable.

FORMACIÓNÚMERO ALUMNESRESULTATSOBSERVACIONS
Formació de certificat de professionalitat (1)1070% de l’alumnat ha obtingut el certificat de professionalitatContinuam realitzant poques  accions formatives de certificat donada la seva rigidesa i falta d’adaptació a les necessitats de les persones que atenem  
Tallers formatius de costura (2)8100% han millorat les seves competènciesFormació dirigida a  dones amb dificultats d’inserció
Garantia juvenil1430% ha obtingut el certificat professionalitat i el 36% ha obtingut part dels mòdulsFormació que te per objectiu millorar les aptituds i competències professionals de joves amb dificultats d’inserció laboral
Formacions Incorpora (coordinació amb La Caixa)27100% acaben la formació 100% insercions laboralsFormació de treball personal i formació especifica d’habilitats específiques de llocs de feina. Hem fet: 1 curso de perfil polivalent supermercats, 1 de restauració, cuina i sala A&B

Destacar i agrair la implicació de les empreses a l’hora de fer alguns cursos i facilitar la realització de les pràctiques no laborals.

Hem fet menys formacions de certificat de professionalitat però hem fet més formacions adaptades a treballar habilitats personals i a les necessitats del sector empresarial, especialment a les delegacions de la Part Forana.

Área Social Deixalles

AREA DE SALUT MENTAL

          Hem atès un total de 62 persones amb malalties mentals.

A Deixalles Calvià tenim un Servei ocupacional per a persones amb problemàtica per Salut Mental i un Servei de suport a l’habitatge, tots dos finançats per la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació. Són 52 persones ateses per donar-les suport personal, teràpia ocupacional, formació permanent i suport a la inserció laboral, a l’habitatge i comunitari.

A Deixalles Eivissa contam amb un projecte de salut mental en el que hem atès 10 persones.

Destacaríem el suport de l’Ajuntament d’Andratx i de La Caixa al Servei ocupacional i al Servei del menjador social per a les persones usuàries.

          No podem deixar de mencionar la cessió d’un solar per part de l’Ajuntament de Calvia per poder ampliar al municipi els projectes d’atenció a persones amb malaltia mental i fomentar la reutilització.

Àrea Salut Mental Deixalles

ORIENTACIÓ LABORAL

Al nostres serveis d’orientació hem atès a 990 persones. De les que han finalitzat l’itinerari, s’ha inserit el 41%.

Per a la inserció laboral de col·lectius desfavorits es molt important la implicació del sector empresarial que genera ocupació. Els projectes d’orientació tenen objectius clars:

 • Atenció i orientació a les persones en recerca de feina i procedents de col·lectius vulnerables
 • Intermediació amb les empreses

Cal destacar la realització de 175 sessions grupals, de pràctiques no remunerades en empreses col·laboradores i la signatura de 35 convenis de col·laboració

Orientació Laboral Deixalles

EMPRESES D’INSERCIÓ:

DEIXALLES SERVEIS AMBIENTALS, TRIAMDETOT i DEIXALLES INSERCIÓ I TRIATGE

La Fundació Deixalles, des del 2011, aposta pel model de contractes d’inserció, convençuda que és una molt bona eina per a la inserció sociolaboral de persones en situació de vulnerabilitat.

Al 2019 tenim tres empreses i hem realitzat un total de 88 contractes d’inserció. Un 34% d’aquests contractes són generats per la pròpia Fundació Deixalles i la seva activitat. Agraïm als ajuntaments i a les empreses que han confiat en la nostra tasca i la de les persones treballadores.

          A destacar:

 • El 57% del contractes s’han fet a persones majors de 45 anys
 • El 35% s’han fet a dones
 • El 69% de les persones que van iniciar el contracte d’inserció no tenien cap tipus d’ajuda econòmica
 • Les problemàtiques més nombroses han estat: dificultats personals per la inserció, la manca o absència d’ingressos econòmics, edat, drogodependències i factors socials.
Empreses d’Inserció Deixalles

LA NOSTRA TASCA AMBIENTAL

Hem recollit, tractat i gestionat un total de 2.615 tones d’objectes i residus.  D’aquests materials hem reutilitzat un 70%, i un 13% s’ha reciclat. Detectam una lleugera baixada en el percentatge de reutilització donat que els materials que ens arriben son de pitjor qualitat.

Destacar l’esforç de la Fundació Deixalles per a mantenir un percentatge elevat de reutilització. Tota aquesta tasca genera economia local.

Aquestes tones de reutilització i reciclatge suposen un estalvi d’emissions de 10.115 tones de CO2 equivalent a l’atmosfera; o l’equivalent al CO2 que absorbeixen 1.407.996 arbres durant una any o la retirada de la circulació de 4.825 cotxes durant un any.

Destacar també que tota aquesta activitat ambiental i de millora la realitzam gràcies a les aportacions de la ciutadania i sense cap ajuda per part de les administracions. Les ajudes que es reben es per fer el treball social.

Al 2019 hem continuat recollint roba. Tenim 257 contenidors de roba en funcionament (225 a Mallorca i 32 a Eivissa), en els quals hem recollit 1.348 tones. D’aquesta roba, un 87% s’ha pogut reutilitzar. Voldríem destacar que un dels nostres trets diferenciadors és que fem la selecció d’ una part important de roba aquí, a ses nostres illes, per tal de generar ocupació i economia local

Hem activat campanyes de recollida amb empreses amigues.

Hem continuat amb la IV Marató de Reciclatge Creatiu de Roba amb una participació de 32 persones.

El Centre de Preparació per a la Reutilització (CPR) ha recollit i tractat 90 tones de RAEE (Residus d’Aparells Elèctrics i Electrònics), dels que s’han pogut reutilitzar un 52%.

Deixalles Ambiental

Continuam amb l’EDUCACIÓ AMBIENTAL I la SENSIBILITZACIÓ

          Al 2019 hem mantingut el nostre compromís amb la sensibilització relacionada amb els residus i molt especialment amb la REUTILITZACIÓ.

Hem realitzat una total de 148 activitats i hem sensibilitzat a 3.925 persones.

Hem eliminades les bosses de plàstic de les nostres botigues i naus de donacions i hem celebrat la Setmana de la prevenció de residus, entre altres activitats.

ECONOMIA PER A LA INSERCIÓ

Dintre del marc de l’economia social i solidària, des de fa anys cercam feines amb la intenció de generar llocs de treball per col·lectius vulnerables.

Ja fa molts anys que treballam en les plantes de selecció de residus de les concessionàries del Consell de Mallorca.

Aquests projectes són un referent en conciliar la vessant productiva amb la inserció laboral.

 • En la Planta de selecció d’envasos lleugers i matèria orgànica, àrea de Can Canut, de Tirme hi han treballat 57 persones, de les quals un 80% procedeixen de col·lectius vulnerables i hem fet acompanyament social al 34% de la plantilla, amb 45 accions.

I hem processat més de 27.000 tones d’envasos lleugers i 30.000 tones FORM (Fracció Orgánica de Residus Municipals). 

Hem mantengut la reivindicació històrica d’introduir la empresa d’inserció a la planta i hem realitzat 28 contractes d’inserció.

Planta Envasos. Consell de Mallorca, Tirme
 • En la Planta de selecció de RCD i RV (PT1) de MacInsular hi han treballat 85 persones, de les que un 70% procedeixen de col·lectius vulnerables. Hem fet acompanyament a un 40% de la plantilla amb 55 accions.

Hem tractat 468.030 tones.

En la PT1 tenim el taller de reparació de RAEE i el de Fusteria, en els que s’han preparat per a la reutilització 21.036 kg

En aquestes plantes, i per tal que les persones puguin mantenir la feina, és clau la formació contínua en producció, prevenció de riscos laborals, valors socials, superació de dificultats, interculturalitat i corresponsabilitat.

A més hem realitzat els serveis de recollida de voluminosos a Valldemossa, Esporles i Felanitx.

PT1. Consell de Mallorca, Mac Insular

Auditoria social

Destacar alguns items:

 • Una proporció salarial de 2,6%
 • 5,3% de participació dels treballadors/es en la presa de decisions i un 50% d’aquests són dones
 • 75% de contractes indefinits
 • Una gran implicació en la formació de treballadors/es i un compromís important en la prevenció de riscos laborals 
 • 45% de les nostres compres són a altres entitats d’economia social i solidària i al Mercat Social
 • Participam a 25 xarxes dintre del nostre compromís amb l’entorn
 • I a més, continuam amb el nostre compromís amb el Comerç Just, realitzant projectes de sensibilització i venent productes a totes les nostres naus i botigues

Tota aquesta feina es possible gràcies al compromís i a la tasca diària del nostres treballadors/es: 226 i 3 voluntaris/es que ens ajuden i aporten altres perspectives i maneres.

Deixalles Palma

AGRAÏMENTS

En darrer lloc, només ens queda agrair a totes les persones que han confiat en nosaltres:

 • Particulars i empreses que ens donen les coses
 • Empreses que confien amb la nostra tasca i insereixen persones que han fet procés
 • Empreses que confien en nosaltres i ens donen feina
 • Administracions públiques que ens subvencionen i ens donen feina
 • A les entitats socials i xarxes amb les que construïm col·lectivament
 • A les entitats financeres i prestamistes dels bons solidaris que ens financen
 • Als mitjans de comunicació, que sempre esteu dispostos a mostrar a la societat el que fem  
 • Als voluntaris/es que col·laboren

Comentaris

Deixa un comentari

L’adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *