EL BLOG DE DEIXALLES

L’ANY 2018 ES VAREN RECOLLIR MÉS DE 678 TN DE ROBA I CALÇAT ALS CONTENIDORS GESTIONATS PER CÀRITAS MALLORCA I LA FUNDACIÓ DEIXALLES

Foto 1

El conveni subscrit el 2016 entre EMAYA i aquestes dues entitats ha permès millorar el servei, incrementar la recollida i fomentar l’economia social i solidària.

EMAYA, Càritas i Deixalles agraeixen la col·laboració ciutadana i demanen un bon ús d’aquests contenidors, que fan possible la reutilització de la roba, la reinserció i creació de llocs de feina

Palma, 3 de juny de 2019

EMAYA, Càritas Mallorca i la Fundació Deixalles han fet balanç de la recollida de roba de segona mà als contenidors situats als carrers de Palma. A més de destacar les més de 678 tones recollides al llarg de 2018, s’ha posat especial èmfasi en els avantatges socials i ambientals d’aquest model de recollida, que permet la reutilització alhora que es fomenta l’economia social i solidària.

El passat 25 d’octubre de 2016, EMAYA, Càritas Mallorca i la Fundació Deixalles signaren un conveni de col·laboració per a la recollida de roba a Palma. Amb aquest acord, EMAYA va cedir els seus contenidors i la gestió de la totalitat de la recollida de roba i calçat a aquestes dues entitats. El conveni té una vigència de 10 anys (prorrogables de mutu acord).

L’objectiu del conveni és donar un millor servei a la ciutadania, així com fer una aposta per entitats del tercer sector i contribuir a fomentar l’economia social i solidària. Càritas Mallorca té com a finalitat les actuacions de caritat i justícia social de l’Església de Mallorca, amb especial dedicació a l’atenció de les persones més vulnerables, empobrides i excloses, i per això promou accions d’inserció dels col·lectius més desfavorits. Per altra banda, la Fundació Deixalles té com a objecte la inserció sociolaboral de persones desfavorides en risc i/o en exclusió social, mitjançant processos d’inserció i de capacitació a través de tallers de reparació, reutilització i reciclatge dels materials procedents de recollides de roba, mobles, joguines, llibres, etc.

Des de 2013, aquests dues entitats ja recollien roba amb els 30 contenidors que cada una d’elles tenia als carrers de Palma. Amb el conveni signat el 2016, per primera vegada conjunt entre les tres entitats, EMAYA els aportà 100 contenidors més perquè les dues entitats assumissin tota la recollida selectiva de la roba i calçat a la ciutat (el Ponent correspon a Càritas i la zona de Llevant a la Fundació Deixalles).

Durant el 2018, i degut a la posada en marxa del nou sistema de recollida selectiva al centre històric, es van retirar 16 dels contenidors que tenia la Fundació Deixalles al centre, dels quals se n’han reubicat 9.

 

Millores en el servei i increment de la recollida

El resultat ha estat un millor servei a la ciutadania, amb més contenidors als barris i pobles de Palma, una gestió més adequada i uns bons resultats. L’any 2018 es varen recollir un total de 678.131 tones de roba i calçat, gairebé 232 tones corresponents als contenidors gestionats per la Fundació Deixalles i poc més de 446 tones als de Càritas.

La xifra total de tones recollides és inferior a la del 2017, aquest fet és degut a que queden 7 contenidors pendents de reubicar.

 

Una feina social i ambiental

Foto2

La recollida, selecció i venda d’aquesta roba ha generat ocupació i treball social. Per exemple, en el cas de la Fundació Deixalles, ha fet possible la contractació de 9 persones al taller de roba amb contracte d’inserció a jornada completa durant tot l’any, de les quals 5 persones han tingut un contracte d’inserció per a la formació i aprenentatge. Al taller de recollida s’han generat 2 llocs d’inserció relacionats amb la recollida de roba.

A més s’ha generat ocupació a 4 persones i ha fet possible que 7 persones en situació de vulnerabilitat social realitzessin un itinerari d’inserció i poguessin millorar les seves competències socials i laborals.

En el cas de Càritas han estat possibles 6 contractes d’inserció directament lligats a aquest tema

Per altra banda, cal destacar que les persones amb necessitats urgents i derivades per serveis socials reben gratuïtament la roba que necessiten.

La recollida de roba fomenta el consum responsable, tant pel que fa a la reutilització (en lloc de simplement tirar allò que ja no ens serveix), com pel que fa al consum de productes de segona mà.

Les dues entitats han valorat el fet de confiar, per part d’EMAYA, el conveni de recollida de roba de 2 mà a dues entitats del territori, que a part d’una gestió de la roba que promou la reutilització i el reciclatge treballant per a una economia circular en que no es malbaraten els recursos i es tornen a reutilitzar.

Des d’EMAYA, Neus Truyol ha destacat que tan Càritas com la Fundació Deixalles són capdavanteres en iniciatives d’economia social i solidaria, que posa en el centre a la persona a la vegada que fan una tasca ambiental molt important.

Les tres institucions han agraït als ciutadans la seva col·laboració, dipositant la roba amb possibilitats de recuperació dins bosses tancades als contenidor adients. Això facilita la tasca i fa que es puguin millorar la de recuperació i reciclatge, així com augmentar el nombre de contractacions de persones en procés d’inserció.

Per continuar fent possible aquesta tasca es demana a la ciutadania que facin un bon ús dels contenidors, que són exclusivament per dipositar-hi roba, calçat i accessoris que estiguin en bon estat, aptes per a la reutilització. Els objectes que no es poden reutilitzar han d’anar al contenidor de rebuig. També és important mantenir els contenidors nets, no tirar-hi altres residus a l’interior ni als seus voltants.