EL BLOG DE DEIXALLES

CALVIÀ 2000, CÀRITAS Y DEIXALLES PROMOCIONAN LA ECONOMIA CIRCULAR Y SOCIAL CON EL CONVENIO DE RECOGIDA DE ROPA USADA EN EL MUNICIPIO

Conveni Calvia2000

L’empresa pública municipal Calvià 2000 ha signat un conveni de col·laboració amb la Fundació Deixalles i Càritas Mallorca, per a la prestació del servei de recollida i tractament de roba i calçat usats dipositats en contenidors situats en la via pública de Calvià o espais de titularitat pública municipal. Amb aquesta iniciativa, Calvià 2000 materialitza el seu compromís, reflectit a la seva Política de Responsabilitat Social Corporativa, amb l’economia solidària i circular, basada en la compaginació del creixement econòmic sostenible, la cohesió social i el manteniment del medi ambient.

Calvia 2000 Deixalles

Càritas Mallorca i Fundació Deixalles gestionaran el tèxtil dipositat en 26 contenidors (13 cada organització) distribuïts en tots els nuclis del municipi de Calvià. Amb aquest gènere, no només es fomenta un consum responsable, mitjançant la venda de les peces que es poden recuperar per a la seva reutilització; a més, es fomenta el reciclatge, usant part d’aquestes teles per a produir nou tèxtil; i s’afavoreix la inserció social, a través de la generació d’ocupació social i sostenible. En 2018, segons dades de l’entitat que ha gestionat la roba usada fins ara, es van recollir a Calvià 66.486 quilos de roba usada, la qual cosa equival a unes 137.000 peces de roba recuperades. El residu tèxtil és, després de l’orgànica, els envasos i plàstics, el paper i cartó i el vidre, la cinquena fracció que més generam, i compta amb un elevat percentatge de valorització, pròxim al 90%.