EL BLOG DE DEIXALLES

L’ORIENTACIÓ LABORAL AL RAIGUER NORD

Deixalles-Inca

Estam a final d’any i és hora de  fer una avaluació de la trajectoria d’aquest any a la nostra zona.

L’orientadora de la delegación d’Inca du els pobles de la mancomunitat del Raiguer, alguns pobles de la mancomunitat del Pla de Mallorca (Lloret de Vistalegre, Llubi, Maria de la Salut, Sineu, Sencelles, Santa Eugènia), els quals tenen una bona comunicació amb Inca i també els següents pobles de la zona Nord: Muro, Sa Pobla, Alcúdia i Pollença.

El servei és itinerant i aquest any hi ha hagut dos pobles que s’han beneficiat d’aquest servei, que han estat Sa Pobla i Pollença.

S’han atès un total de 69 persones en totes les zones. Aquestes persones també han estat ateses pels intermediadors laborals, així com també han realitzat  sessions grupals per preparar-los per poder accedir al mercat laboral.

Les persones que han aconseguit un contracte de feina al llarg d’aquest 2014 en aquesta zona han estat 21% del total. Cal dir que els contractes han estat al sectors serveis on hi ha hagut 70.58% de les insercions, de les quals 47.05% a estat a comerç, l’11.76% ha estat en el sector d’hosteleria. Cal destacar que hi ha hagut un 17.64% que la inserció ha estat en el sector dels residus, és important ja que a la delegació d’Inca l’any passat es va realitzar el curs de gestió de residus urbans i industrials i les persones que han estat contractades havien fet aquesta formació.

Ha estat un gran any, molt intens i amb persones que han fet un esforç de superació per millorar la seva situació, tant a nivell laboral com personal. És gratificant per la Fundació Deixalles veure com el canvi és possible si la persona vol.

Des de la Fundació Deixalles seguirem treballant per seguir amb la nostra tasca.