EL BLOG DE DEIXALLES

V SEMINARI ESTATAL DE PERSONAL D’ACOMPANYAMENT A LA INSERCIÓ

deixalles-empresa inserció

Estem participant en el V Seminari Estatal de Personal d’Acompanyament a la Inserció. Ens trobem per compartir metodologies de diagnòstic, avaluació i seguiment dels casos presents en les empreses d’inserció.

Les empreses d’inserció són un model de economia social solidària d’eficàcia reconeguda per a la inserció sociolaboral de persones en situació o risc d’exclusió social. A nivell estatal aquestes empreses representades per la Federació d’Associacions Empresarials d’Empreses d’Inserció (FAEDEI) són un instrument important per a la posada en pràctica de les polítiques actives d’ocupació. Un dels reptes més importants que tenim actualment en FAEDEI és donar a conèixer com les empreses de inserció complementen els programes i polítiques públiques de les diferents administracions i suposen un estalvi en despesa social.

L’actual crisi econòmica i la reformulació de l’estat de benestar suposa que cada dia creixi i es consolidin més col·lectius en situació o risc d’exclusió, entre d’altres, el nombre de persones perceptores de rendes mínimes d’inserció o de qualsevol altra prestació d’igual o similar naturalesa i persones que no puguin accedir a les prestacions per falta del període exigit de residència o empadronament o haver esgotat el període màxim de percepció de prestacions legalment establert.
Per això, cal posar de manifest «la manca de padrines i padrins» reconeguts per molts dels col·lectius en situació o risc d’exclusió, davant de la gran conscienciació social amb les persones amb discapacitat, altres col·lectius com els menors procedents d’institucions de menors, les persones amb problemes de drogodependència o trastorns additius i les persones internes en centres penitenciaris, no compten amb el mateix suport social.

Les empreses d’inserció fan un treball tècnic, metodològic, d’acompanyament i de treball en coordinació amb els altres agents socials, que permet millorar la ocupabilitat de les persones, i les circumstàncies personals i familiars, que afavoreixin una inserció social i laboral posterior.
És fonamental donar a conèixer els productes i serveis de les empreses d’inserció a tots els potencials col·laboradors i / o compradors: amb les administracions públiques i les empreses públiques, a les quals se’ls demana la reserva de mercat i / o la introducció de clàusules socials en l’adjudicació d’obres i serveis. Amb les empreses privades volem establir acords de col·laboració directes que permetin crear sinergies.

Per a això, la creació de xarxes i comunitatsque incloguin a les empreses d’inserció i les empreses ordinàries és fonamental per al manteniment de l’ecosistema empresarial a llarg termini. El treball en xarxa que realitzem es esdevé un mecanisme estratègic imprescindible
tant per a l’economia social com per a les empreses d’inserció.

 

 

 

Comentaris

Deixa un comentari

L’adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *