EL BLOG DE DEIXALLES

UN ENVÀS DIPOSITAT EN EL CONTENIDOR GROC, A ON VA?

DSCF0099 Una vegada que hem dipositat un envàs en el contenidor groc, què es fa amb ell?, com se separen els envasos plàstics, dels metàl·lics?

A l’Àrea de Can Canut, el personal de la Fundació Deixalles que treballa en la Planta d’Envasos és l’encarregat del procés de separació. El material entra en la cabina de preselecció i quatre operaris realitzen el primer sedàs. Hi ha dos operaris en cada costat de la cinta que separen caixes fruiteres, bidons de més de 10 litres, bosses de plàstic (film) i rebuig (material no apte per al procés de selecció).

DSCF0071

El material  s’introdueix a l’interior del tromel, el qual està girant. Les parets del tromel són de xapa perforada, la qual en funció de l’aplicació se selecciona una grandària d’orifici i qualitat.  El tromel està inclinat amb un desnivell del 4% i és aquesta inclinació la que produeix l’avanç del material, mentre gira.

DSCF0101

El material cau pels orificis de grandària seleccionada a les cintes i als separadors balístics. El separador balístic és un equip dissenyat per separar els residus sòlids d’entrada en funció de les seves característiques de grandària, densitat i forma. L’equip consisteix en una rampa inclinada formada per unes llepis longitudinals perforades, que posseeixen un moviment de tipus balístic produït per dos cigonyals situats transversalment en la part superior i inferior de la rampa. La inclinació de l’equip i el moviment oscil·latori de les llepis permet la separació del flux d’entrada en 3 fraccions diferents: Rodants (elements 3D), Planars (elements 2D) i Fins (pedres, sorra, matèria orgànica, etc.).

Comentaris

Deixa un comentari

L’adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *