EL BLOG DE DEIXALLES

L’ESTALVI ÈTIC, LA MEMÒRIA I EN TONI PONS

20180613_203942

Hem participat en la presentació de la Memòria d’Activitats de l’Estalvi Ètic de Caixa Colonya. Fundació Deixalles forma part del Comitè Ètic.

Clic aquí per a veure la Memòria d’Activitats de l’Estalvi Ètic

20180613_194448

Una de les veus d’aquest any ha estat Toni Pons, que va ser gerent de Fundació Deixalles per més de 22 anys així com un dels germinadors de l’estalvi ètic i defensor a ultrança d’una economia al servei de les persones.

20180613_200242

Algunes de les principals idees exposades durant l’acte estaven encaminades a l’autogestió, la consciència ciutadana, l’activisme enfront de la passivitat, l’ètica de les finances i de les decisions polítiques, les finances com a eina per a la ciutadania, la necessitat d’avaluar les nostres accions, el treball en xarxa, la sostenibilitat… La necessitat de nous paradigmes per afrontar amb garanties els problemes ambientals.

20180613_201437

L’estalvi ètic aposta pel creixement de l’economia solidària, la seva diversificació, el creixement de la banca ètica, l’increment de consumidors responsables, la signatura d’alguns pactes per l’economia social i solidària d’algunes administracions publiques… Accions i moviments que ens deixen entreveure certa esperança.

20180613_203613