EL BLOG DE DEIXALLES

MEMÒRIES DE LES EMPRESES D’INSERCIÓ DE BALEARS

1

Vos presentam les memòries de les Empreses d’Inserció de Balears.

Les empreses d’inserció són societats mercantils o societats cooperatives legalment constituïdes, que tenen com a finalitat primordial la integració sociolaboral de persones en situació o risc d’exclusió social, proporcionant-les un treball remunerat, la formació i l’acompanyament necessaris per a facilitar el seu accés al món laboral ordinari.

Des de REAS Balears  estam molt contents de poder presentar les 4 empreses d’inserció que existeixen actualment a Balears, 2 més que l’any passat.

2

Dades a destacar:

 • Núm. de treballadors/es d’inserció: 90
 • Núm. de treballadors/es que van finalitzar el seu procés d’inserció: 13
 • Percentatge d’inserció, persones que han trobat feina sobre el número de persones que van acabar el seu procés: 92%
 • Número de treballadors/es d’estructura: 17 
 • Núm. de treballadors/es amb contracte ordinari: 21
 • Volum de negoci: 263.497 €

3

EMPRESES D’INSERCIÓ A BALEARS

 • DEIXALLES SERVEIS AMBIENTALS, SL, EI, i TRIAMDETOT són empreses d’inserció, promogudes per la Fundació Deixalles, que desenvolupen activitats ambientals, principalment dintre del sector de residus i espais naturals; i activitats de neteja i manteniment d’edificis.
 • TIV MENORCA SLU, és una empresa d’inserció, promoguda i propietat de Càritas Diocesana de Menorca, creada l’any 2009 per a gestionar la planta de tractament de residus voluminosos de Menorca.
 • EINES PER INSERCIÓ, és una empresa d’inserció entorn l’activitat tèxtil, de recollida, valorització i comercialització de roba de segona mà, promoguda per Càritas Mallorca.

4

Les empreses d’inserció, dintre de l’economia social, són un instrument eficaç en les polítiques actives d’ocupació dirigides a afavorir la inserció social i laboral de persones en situació d’exclusió social. Les empreses d’inserció són una eina fonamental per preparar a les persones per a que aquestes passin de ser perceptores d’ajuts a ser generadores de riquesa.

Les empreses d’inserció són un recurs vàlid per a la consolidació de processos i per provocar una millora a nivell individual i del nucli familiar. Es milloren les competències individuals i es millora en la recerca activa de feina i es donar una nova orientació del perfil ocupacional.

Al 2015, les empreses d’inserció són declarades  entitats prestadores de Serveis d’Interès Econòmic General  (Llei 31/2015, de 9 de setembre, per la qual es modifica i actualitza la normativa en matèria d’autoocupació i s’adopten mesures de foment i promoció del treball autònom i de l’Economia Social. BOE núm.211 , de 10 de setembre. Article tercer. Modificació de la Llei 5/2011, de 29 de març, d’Economia Social.)

5

DIFICULTATS que hem detectat: 

 • Desconeixement de les administracions públiques del model d’empresa inserció i dels beneficis socials que aporta.
 • Desconeixement per part de l’administració de les seves competències i obligacions respecte al procediment de contractació i seguiment dels treballadors d’inserció (acreditació de la situació d’exclusió, participació en l’elaboració de l’itinerari individual d’inserció,…).
 • Assumir els sobrecostos derivats dels processos d’inserció, com són els costos d’acompanyament i la manca de productivitat, entre d’altres.
 • Dificultat per compaginar degudament el pla de formació i d’acompanyament social amb l’activitat productiva de l’empresa.

 6

 QUÈ DEMANAM

 • Actualització i adaptació de la legislació autonòmica. Actualització i adaptació del Decret 60/2003 de 13 de juny a la realitat existent.
 • Campanya de sensibilització a les administracions publiques de la nova Llei 9/2017 de contractació publica, de 9 de novembre de 2017, que contempla la reserva de mercat per a les EI i l’ incorporació de clàusules ambientals i socials a les licitacions públiques
 • Servei d’assessorament a les EI
 • Augmentar les línies d’ajudes públiques per a que es puguin materialitzar les mesures de foment per a la inserció sociolaboral, establertes en l’article 14 del Decret 60/2003, de 13 de juny i en l’article 16 de Promoció d’empreses d’inserció de la llei 44/2007, de 13 de desembre:
 • Desenvolupar l’Acord del Consell de Govern de 18 de desembre de 2015 i del 29 d’abril de 2016, per garantir el 3% per a reserva de mercat per a les empreses d’inserció a les administracions locals.

7 

 

 

 

 

Comentaris

Deixa un comentari

L’adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *