Etiqueta: Empreses Inserció

  • MEMÒRIES DE LES EMPRESES D’INSERCIÓ DE BALEARS

    MEMÒRIES DE LES EMPRESES D’INSERCIÓ DE BALEARS

    Vos presentam les memòries de les Empreses d’Inserció de Balears. Les empreses d’inserció són societats mercantils o societats cooperatives legalment constituïdes, que tenen com a finalitat primordial la integració sociolaboral de persones en situació o risc d’exclusió social, proporcionant-les un treball remunerat, la formació i l’acompanyament necessaris per a facilitar el seu accés al món…