EL BLOG DE DEIXALLES

L’AJUNTAMENT DE CALVIÀ COL·LABORA AMB LA FUNDACIÓ DEIXALLES

f7de0a9d-fbbb-4299-b8f2-88aecd5ee432

Així ho han confirmat en un conveni el Tinent de Batle delegat d’Urbanisme, Comerç, Participació Ciutadana i Joventut, Marcos Pecos, i la Directora General de la Fundació Deixalles, Francesca Maria Martí Llodrà

Amb la signatura d’aquest conveni, Calvià cedeix l’ús d’un local situat en el carrer Lluna de Portals de dilluns a divendres als matins amb l’objectiu de la realització d’activitats encaminades a la inserció sociolaboral de persones en risc d’exclusió social o desfavorides, podent entendre’s les persones amb discapacitat associat a un diagnòstic de salut mental.

Dins d’aquest objectiu general es desenvoluparà l’engegada del “Servei de formació teòrica i pràctica per a l’adquisició d’habilitats soci-laborals” de titularitat municipal i gestionada mitjançant contracte públic per a la seva entitat. Per assumir les següents finalitats, la realització de pràctiques, la formació teòrica i l’adquisició d’habilitats soci-laborals, la població destinatària i beneficiària del servei serà la ciutadania de Calvià designats pels serveis socials que compleixin el requisit de trobar-se en situació de risc d’exclusió social.

A la signatura del conveni han assistit: El Tinent de Batle delegat d’Urbanisme, Comerç, Participació Ciutadana i Joventut, Marcos Pecos; la Tinent d’Alcalde de Cohesió Social i Igualtat, Nati Francès; la Directora General de la Fundació Deixalles, Francesca Maria Marti Llodrá; Juan Carlos de la Font, treballador social de la Fundació; Mari Carmen Medina, Directora del programa; i el Director General de Participació Ciutadana i Joventut, Juan Recasens.