EL BLOG DE DEIXALLES

DEIXALLES AFAVOREIX LA INSERCIÓ DE 12 PERSONES EN RISC D’EXCLUSIÓ

DIT SGR

EMPRESES D’INSERCIÓ
L’objecte social de les empreses d’inserció de Fundació Deixalles és la integració i formació sociolaboral de persones en situació d’exclusió social com a trànsit a l’ocupació ordinària.
Al 2011 neix Deixalles Serveis Ambientals , amb l’objectiu de gestionar treballs en l’àrea ambiental ( parcs verds, neteja forestal…) Al 2017 Triamdetot serà, la nova empresa d’inserció vinculada a treballar el que genera la pròpia Fundació

DIT : DEIXALLES INSERCIÓ I TRIATGE
Fruit d’una trajectòria de treball de Fundació Deixalles amb TIRME, empresa gestora de tractament de residus, on es dur a terme el Servei de selecció d’envasos lleugers i matèria orgànica, s’aposta per afavorir una relació laboral que permeti a les persones formar-se i poder adquirir i/o millorar les habilitats necessàries per accedir al mercat de treball ordinari.
DIT comença la seva trajectòria al 2018. Aquest projecte és un referent en conciliar la vessant productiva amb la inserció social. 10 contractes d’inserció es generen el 29 de gener, 2 nous s’afegeixen el mes de febrer i 1 el mes de març.
13 persones derivades per Serveis Socials i amb una situació d’exclusió o risc d’exclusió social.
Els Contractes d’inserció ofereixen bens i serveis contribuint a l’economia, millorant les estructures productives i d’inserció, que permet obtenir un benefici social.
Serà un requisit per empresa i treballador/a un itinerari social. On Serveis socials, serveis d’ocupació, DIT i cada un dels treballadors/es participen activament per a determinar les causes sociolaborals que dificulten el seu accés al mercat de treball i marcar el conjunt d’actuacions, prestacions, accions formatives i sobretot un procés personal que afavoreix la seva habituació laboral i social

Passats 7 mesos des de que iniciarem DIT a l’Àrea de Can Canut. Dels 13 contractes d’inserció,12 d’ells estan completant els seu itinerari. Socialment han pogut millorar aconseguint; accedir a una vivenda que no tenien, recuperant la confiança perduda en les seves capacitats, millorant la seva autonomia personal ( 1 ha aconseguit aprovar el carnet de conduir, un altre està anant a classes) 2 han pogut pagar les despeses del seu cotxe amb desús i això millorar la seva mobilitat alhora d’aconseguir una feina…). Aprendre una activitat productiva nova i amb torns rotatius ,que els permetrà una adaptabilitat
i una major coneixement de les diferents tasques que es duen a terme a la planta. Sense perdre de perspectiva treballar una adaptació constant a lloc de feina i a companys diferents.
Es senten útils i amb capacitat per a fer front a les circumstàncies en que es troben. 9 son majors de 45 anys l’edat havia estat un obstacle i ara no heu suposa , al veure que poden realitzar tasques de triatge, on poder demostrar-se, més que mai, que poden complir amb cada una de les tasques productives.
Alhora que poden resoldre amb suport de professionals, aquells aspectes més personals i socials que els hi limiten.
També ens troba’m amb persones que no participen o s’impliquen en la seva millora. El mes d’agost s’ha finalitzat el contracte d’inserció amb un dels treballadors, segons acord amb el Serveis Socials competents per incompliment reiterat del seu compromís d’itinerari social.
Els contractes d’inserció són un recurs i cal garantir per part de l’empresa, i en aquest cas dels Serveis Socials, el compliment del que estableix la llei, fent un us adient.
Totes les persones que treballem i a la vista de l’evolució a data d’avui , fèiem un balanç molt positiu .

 

Comentaris

Deixa un comentari

L’adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *