EL BLOG DE DEIXALLES

RECOLLIDA DE RESIDUS TÈXTILS

● DSA oferirà als ciutadans de Manacor el servei de recollida de tèxtils que permeti una millor recuperació de tèxtils reutilitzables i recollida de calçat.

● La recollida es realitzarà mitjançant 20 contenidors a la via pública i espais municipals, repartits per tot el terme municipal de Manacor.

● La destinació final de la roba i calçat serà, en primera instància, la reutilització a les instal·lacions de la Fundació Deixalles, per seleccionar i tractar la roba al seus tallers de recuperació tèxtil.

● El taller de selecció i reutilització de roba es troba ubicat a les instal·lacions de la Fundació Deixalles a Palma que és a on es portaran el tèxtil i calçat recollit al municipi.

● La gestió, una vegada es descarrega a la delegació, es du a la zona de magatzem, el personal oficial primera del taller de roba procedeix a fer control visual de l’estat de les bosses, la pesen i anoten en el full de seguiment de la roba, el pes, la data d’arribada, la seva procedència i la qualitat.

● Un cop la roba és al taller, el personal oficial primera juntament amb el peonatge, obren cada una de les bosses I procedeixen a fer una selecció, separant la roba per.

● A. Taller donació i botigues

● B. Mercaders

● C. Roba a l’engròs

● D. Cotó per pedaços

● E. Rebuig

PREPARACIÓ PER A LA REUTILITZACIÓ

A la jerarquia de residus de l’article 8 de la Llei 7/2022 de residus, la preparació per a la reutilització es troba com a segona prioritat després de la seva prevenció. Els residus voluminosos i tèxtils tenen aquesta potencialitat i per mitjà d’aquest servei es pretén que el municipi de Manacor faci passes importants en la consecució dels objectius marcats en aquest aspecte per l’article 26 la Llei de residus (5% en pes dels residus domèstics s’han de destinar a la preparació per a la reutilització abans del 2025)

L’empresa d’inserció es farà càrrec de tots aquells residus i objectes (mobles, roba, joguines, llibres, discs,  RAEE….) susceptibles de ser reutilitzats o preparats per a la reutilització, transportant-los a les instal·lacions de la Fundació Deixalles on es revisaran als tallers de reutilització (en el cas de mobles, llibres, rastre…) i al centre de preparació per a la reutilització de RAEE els residus d’aparells elèctrics i electrònics.

El Centre de Preparació per a la Reutilització (CPR) de Deixalles Inca va començar a funcionar al mes d’agost de 2017. Ha estat el primer Centre de Preparació per a la Reutilització de les Illes Balears.