EL BLOG DE DEIXALLES

NEIX LA RECUPERADORA

NEIX LA RECUPERADORA, UNA MARCA DE REFERÈNCIA EN ECONOMIA CIRCULAR QUE ESCOLTA LA DEMANDA DE TOTES LES PERSONES QUE DEFENSEN UN CONSUM RESPONSABLE

La Recuperadora sorgeix des d’AERESS, una xarxa estatal d’entitats solidàries (cooperatives, fundacions, empreses d’inserció…) especialitzades en la reducció, reutilització i reciclatge de residus amb un objectiu de transformació social i d’inserció sociolaboral de persones en situació o risc d’exclusió social.

El model d’economia circular de La Recuperadora està avalat per més de 28 anys d’experiència en el sector de la recuperació social.

La Recuperadora neix de la motivació de diverses entitats d’AERESS de crear un projecte global amb valors i objectius comuns. Una marca de referència en economia circular que escolta la demanda de totes les persones que defensem un consum responsable.

La marca col·lectiva ens permet ajuntar forces, compartir recursos i experiència professional, per a oferir un servei de qualitat. Per a això és essencial el treball del grup motor d’entitats que desenvolupem La Recuperadora.

El nostre primer pas és fer accessible el consum sostenible i fomentar la segona mà amb impacte social. Amb el teu suport, continuarem ampliant les nostres activitats i serveis.

La missió de La Recuperadora és desenvolupar un model d’economia circular transparent que prioritzi la reutilització i la prolongació de la vida útil dels productes, afavorint la inserció sociolaboral de persones en risc d’exclusió.

La visió és ser una marca de referència en l’economia circular amb impacte social que fomenti el consum responsable, la sostenibilitat i una societat justa i inclusiva.

Recollim roba en desús a través de contenidors, de la recollida domiciliària, per acords amb productors o amb l’administració pública. La traslladem a les nostres plantes especialitzades de tractament tèxtil, la classifiquem i la condicionem per a la seva venda. Derivem les peces que no poden ser recuperades per a la seva reutilització a tractaments de reciclatge que permeten transformar-les en filatures reciclades, drap o esborra.

D’aquesta manera, contribuïm a la reducció dels residus generats, allargant la vida útil de les peces i facilitant-te l’accés a una alternativa de moda responsable i sostenible.

Tot aquest procés ens permet generar llocs de treball i facilitar la inserció sociolaboral de persones en risc o en situació d’exclusió social.

La venda de roba i altres articles a les botigues de La Recuperadora ens permet reinvertir els beneficis econòmics generats en els nostres projectes d’inserció sociolaboral.

A La Recuperadora desenvolupem itineraris d’acompanyament i formació enfocats a millorar la situació de persones vulnerables. D’aquesta manera, tenen l’oportunitat de recuperar el seu accés al mercat laboral i a una millor qualitat de vida.


Publicat

a

per

Etiquetes: