EL BLOG DE DEIXALLES

TIRME RENOVA EL SEU CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LA FUNDACIÓ DEIXALLES

Francesca Martí i Rafael Guinea en la planta de selecció d’envasos
després de la signatura de la renovació del conveni de col·laboració

TIRME RENOVA EL SEU CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LA FUNDACIÓ DEIXALLES

El projecte, que es ve desenvolupant des de l’any 2002, està destinat a col·lectius en risc d’exclusió social i ha permès reinserir laboralment a Mallorca al voltant de 1000 persones

La crisi sanitària i econòmica generada per la COVID-19 ha obligat a reforçar les mesures de seguretat i de prevenció de riscos laborals

Palma, 23 de Setembre de 2020

La Directora de la Fundació Deixalles, Francesca Martí, i el Director General de TIRME, Rafael Guinea, han acordat la renovació del conveni que ve regulant la seva col·laboració durant els últims 18 anys. Es tracta d’un projecte de cooperació que constitueix una referència a nivell estatal de bones pràctiques en matèria de responsabilitat social i reinserció laboral.

Els resultats d’aquesta llarga col·laboració han estat evidents, han permès la incorporació al mercat laboral de alrdedor de 1000 persones. Actualment, gràcies a aquest projecte treballen en les instal·lacions del servei públic que gestiona TIRME 38 persones, 24 d’elles amb contractes d’inserció. A més, el 30% dels llocs de treball estan ocupats per dones.

Els treballadors que s’incorporen des de la Fundació Deixalles desenvolupen diferents activitats relacionades amb el tractament de residus en les instal·lacions que gestiona TIRME, com el triatge dels mateixos en la planta de selecció d’envasos o en la de metanització-compostatge. Precisament, durant el present any 2020 es va realitzar un curs de formació amb pràctiques per a ocupar llocs de treball en la planta de selecció d’envasos lleugers, dels 18 participants es van fer 12 nous contractes d’inserció.

La complicada situació sanitària i econòmica generada per la COVID-19 feia imprescindible, no sols continuar apostant pel projecte, sinó reforçar i millorar aquesta col·laboració en la mesura que sigui possible. Tenint en compte que els residus poden constituir un vector de contagi, s’ha posat especial incidència en la implantació de mesures extraordinàries en planta per a evitar la propagació del virus, sense que això suposi haver de reduir la col·laboració entre totes dues entitats.

En la renovació del conveni s’ha posat un especial èmfasi a millorar, si cap, les mesures de prevenció de riscos laborals per a aquests col·lectius. D’aquesta manera es manté el compromís de TIRME amb el foment de l’ocupació verda, dins de la seva estratègia basada en una economia circular que prioritzi els aspectes relacionats amb la sostenibilitat social de la seva activitat.