EL BLOG DE DEIXALLES

EL PROJECTE OKUPA’T I LES TASQUES DE CAP D’ANY

Deixalles-GOL

El projecte Okupa’t 2014 -servei d’orientació i assessorament per a la inserció sociolaboral de persones del col·lectiu vulnerable, amb dificultats especials d’inserció laboral, subvencionat pel SOIB i el FSE-, està arribant al seu final de cicle anual i és el moment de treballar intensament l’avaluació de les dificultats i els èxits per plasmar-los en la memòria final.

L’Equip Tècnic, que treballa en les delegacions de Mallorca i d’Eivissa, està fent balanç de les dades i les experiències recollides al llarg de 2014 per articular el nou projecte de 2015, que atengui les necessitats d’un col·lectiu que, laboralment, té grans dificultats per tirar endavant en el marc socioeconòmic que vivim en l’actualitat.

Entre les problemàtiques que presentin aquestes persones destaca la manca d’ingressos econòmics, a més de dificultats degudes a càrregues familiars no compartides, dificultats per no tenir una formació específica i dificultat per su inserció degut a l’edat.