EL BLOG DE DEIXALLES

PRESENTACIÓ DE LA MEMÒRIA 2018 DE LES EMPRESES D’INSERCIÓ DE LES ILLES BALEARS

Deixalles Empreses Insercio

Hem presentat en roda de premsa la memòria de 2018 de les sis empreses d’inserció de les Illes Balears: Deixalles Serveis Ambientals, Deixalles Inserció i Triatge, Triam de Tot, Eines x Inserció, Mestral Inserció i Medi Ambient i Projecte Home Balears Inserció.

La roda de premsa ha estat organitzada per la Xarxa d’Economia Alternativa i Solidària (REAS Balears), entitat que agrupa i defensa els interessos de les empreses d’inserció.

Han participat en la roda de premsa:

 • Liliana Deamicis, presidenta de REAS Balears
 • Isabel Castro, Directora general de treball i economia social, Conselleria de Treball
 • Antoni Parets, Projecte Home Balears Inserció
 • Maria Jaume, Deixalles Serveis Ambientals i Triam de Tot
 • Antoni Ramis, Deixalles Inserció i Triatge
 • Joan Francesc Planes, Eines x Inserció
 • Antoni Aguiló, Mestral Inserció i Medi Ambient

En el decurs de la roda de premsa s’han presentat les dades representatives de les empreses d’inserció de Balears en 2018:

 • Dues noves empreses d’inserció creades, passant de 4 a 6, amb activitat a Mallorca, Menorca i Eivissa
 • Facturació conjunta de 2.265.463 €, dels quals només el 14% correspon a subvencions públiques
 • 58 persones en risc d’exclusió social contractades amb contractes d’inserció
 • El 60% de les persones que han finalitzat el seu contracte d’inserció s’han inserit en el mercat laboral
 • El retorn econòmic per a les administracions via impostos (IRPF, Seguretat Social…) i estalvi per la contractació per persones que rebien la Renda Mínima d’Inserció, ha estat de 427.756 €, xifra superior a les subvencions rebudes.

Per tant, les empreses d’inserció, regulades per la llei 44/2007, són una eina útil en favor de la inserció de persones en situació de dificultat i amb la seva activitat econòmica contribueixen a la cohesió social.