EL BLOG DE DEIXALLES

ORGANITZACIONS SOCIALS DEMANEN LA FI DE LA OBSOLESCÈNCIA PROGRAMADA

deixalles-obsolescencia

La nova Llei de Residus d’Aparells Elèctrics i Electrònics (RAEE) s’ha d’implantar al llarg d’aquest any a Espanya. Organitzacions de la societat civil han enviat les seves al·legacions per tal d’incloure mesures adequades en el Reial Decret per protegir el medi ambient i les persones.

A una setmana que acabi el termini de participació per a la transposició de la Directiva de RAEE Amics de la Terra, Ecologistes en Acció, AERESS, CCOO i UGT demanen al Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient una gestió que prioritzi la reducció de residus , la reparació dels dispositius elèctrics i electrònics i la prohibició de l’obsolescència programada, entre altres mesures. La situació actual en la gestió de residus electrònics és insostenible; l’escassa recollida d’aquest tipus de residus a través dels canals adequats i el gran descontrol en la destinació final dels mateixos fan necessari posar en marxa sistemes més eficients per al seu tractament.

Els materials amb els quals es fabriquen aquests aparells són majoritàriament escassos i valuosos, de manera que la manca de reparació, reutilització i reciclatge provoca un malbaratament de recursos naturals. Però a la vegada, són molt contaminants, la qual cosa comporta impactes molt greus tant a les zones on s’extreuen els materials com en aquelles on es dipositen els seus residus.

Espanya ja compta amb xarxes de reparació i reutilització d’aparells elèctrics i electrònics, gran part gestionades per empreses socials, que aporten un valor afegit a les millores ambientals evidents. Actualment la xarxa de recuperadors vinculada a l’economia social dóna feina a 1.746 persones a Espanya, amb un 47,5% de llocs de treball d’inserció de persones en risc o exclusió social [1]. Si es gestionés més quantitat de material, s’estima arribar als 3.583 llocs de treball. A tot Europa la xarxa de recuperadors socials dóna feina a 40.000 treballadors.

Font: AERESS. Veure notícia completa