EL BLOG DE DEIXALLES

INICIEM LA FORMACIÓ DUAL

DSA DUAL Deixalles

 

Avui, 7 de juliol, comencem l’experiència de la Formació dual.

El model de formació dual ha estat considerat pel Patronat i la Direcció de la Fundació Deixalles com un projecte adient per a persones amb risc d’exclusió social.

La Formació Dual consisteix en fer contractes per a l’aprenentatge per a que les persones que hi participin puguin treballar i alhora obtenir una certificació de professionalitat.

Aquesta experiència pilot que iniciem consistirà en que la empresa d’inserció, Deixalles Serveis Ambientals, DSA, realitzarà 15 contractes per  l’aprenentatge a jornada sencera. Aquestes persones treballaran un 75% de la jornada i un 25% es formaran.

La Formació serà duta a terme per la Fundació Deixalles, que està acreditada.

Aquestes persones, al llarg d’un any, obtindran la certificació professional de:

Nivell1 SEAG0209. Neteja d’espais urbans i instal·lacions industrials

Nivell2 SEAG0108. Gestió de residus urbans i industrials

A més d’un mòdul de Operacions auxiliars d’emmagatzematge

La tasca que duran a terme aquestes persones  és la selecció de tota la roba recollida per la Fundació Deixalles, tasca que la Fundació Deixalles ha encomanat a DSA.