EL BLOG DE DEIXALLES

16886 TONES D’ENVASOS TRACTADES EN 2015

DSCF0011

ÀREA DE CA CANUT

La planta de selecció d’envasos s’ha dissenyat per poder tractar els envasos lleugers que es generen en la comunitat de les Illes Balears. Les entrades d’envasos de les illes, procedents de la recollida selectiva i centres de transferència, va anar de 16.886 tones durant l’any 2015 i es van tractar en la planta de TIRME.

Els envasos procedents de la recollida selectiva (contenidor groc) i centres de transferència ET’s se seleccionen manualment i/o mecànicament i classifiquen en: PEAD (garrafes), PEBD (borses de supermercat), PET (ampolles de begudes gasoses, d’aigua), PVC (ampolles de lleixiu), MIX (barreja de diferents plàstics), – alumini per a begudes bricks), alumini, ferro. Posteriorment són lliurats als gestors recicladores.

En la planta hi ha dos torns de 15 persones, un de 06:00 a 14:00 i el de tarda de 14:00 a 22:00. En cada torn hi ha un encarregat, un cap de tria, 2 palistes, 1 prensista i 10 operaris de selecció. Els camions amb envasos arriben a la planta i es pesen en la bascula d’entrada, i així comença el procés.

DSCF0038 Hi ha dos tipus d’entrada de material: el material procedent de la recollida selectiva EMAYA, material mes solt i no premsat, amb la qual cosa es pot seleccionar a major velocitat, i el provinent de les estacions de transferències ET’s. Una estació de transferència (I.T.) de residus sòlids urbans (RSU) -envasos, cartó- té l’objectiu de millorar l’eficiència del transport d’aquests residus generats en aquells municipis que es troben allunyats de la instal·lació de tractamentDSCF0018 Intentem optimitzar la recol·lecció i el transport de diferents maneres. Els camions recol·lectors descarreguen el material (RSU), (ENVASOS), (CARTÓ) en la I.T. i continuen amb la recol·lecció, mentre que els residus són introduïts i compactats a l’interior d’uns contenidors que, una vegada plens, són transportats per camions portacontenedors a la planta. El   material de les estacions de transferència, en estar compactat, s’ha de passar a menor velocitat per a una millor selecció.

Comentaris

Deixa un comentari

L’adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *