FORMACIÓ

Accions formatives

Cursos de formació de la convocatòria del SOIB adreçats a persones del col·lectiu vulnerable.
– Activitats auxiliars de comerç
– Remuntes i adaptacions de peces i articles en tèxtil i pell
– Gestió de residus urbans i industrials
Per fer les pràctiques professionals no laborals hem comptat amb la col·laboració d’empreses i entitats a les quals agraim la seva col·laboració.

Curso textil Deixalles

Formació Dual

DSA 2

Permet obtenir una qualificació professional alternant l’activitat formativa amb l’activitat laboral retribuïda.
Porcentatges de la formació: 100% ha obtingut el certificat de professionalitat; el 47% ha trobat feina al finalitzar el contracte.
• Gestió de residus urbans i industrials
• Neteja d’equipaments i instal·lacions industrials
• Neteja espais oberts
• Operacions auxiliars de magatzem
• Seguretat i salut

Garantia Juvenil

“Dóna-li sa volta”: el nostre primer programa per joves menors de 30 anys, que combina formació amb treball remunerat, amb la participació del SOIB i cofinançat pel Fons Social Europeu i el Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE).

Alumnes treballadors/es poden obtenir 2 certificats de professionalitat: Activitats auxiliars de
comerç i Activitats auxiliars de magatzem.
L’objectiu principal és millorar les aptituds i competències professionals dels joves, facilitant-los l’accés al mercat laboral, amb el suport d’un equip de professionals format per 1 directora, 2 monitors, 1 auxiliar administrativa i 3 formadors.

Deixalles Garantia Juvenil