ALTRES SERVEIS ADMINISTRACIONS

  • Serveis de neteja viària, platges, locals
  • Conservació i manteniment d’edificis, jardins, platges, torrents i zones forestals
  • Control d’accessos, informació i consergeria
  • Enquestes i sondejos
  • Auxiliars administratius i d’arxiu
  • Substitucions d’operaris a brigades, Parcs Verds i altres serveis