Treball en xarxa

La Fundació Deixalles tenint en compte el principi de “Compromís amb l’entorn”, les iniciatives solidàries estaran plenament inserides en l’entorn social en que es desenvolupen, el que exigeix la cooperació amb altres organitzacions que afronten diversos problemes del territori i la implicació en xarxes, com a únic camí perquè experiències solidàries concretes puguin generar un model socioeconòmic alternatiu; desenvolupa les següents accions:

  • Participació en el comitè d’estalvi ètic de Caixa Colonya: La Fundació Deixalles forma part del Comitè ètic conjuntament amb Càritas Diocesana de Mallorca i la Fundació Guillem Cifre de Colonya

Treball en xarxa
  • Per altra banda, la Fundació Deixalles participa en el Centre per a la gestió ètica de l’empresa (ETICENTRE)

  • També participa al Comitè d’Agendes Locals 21, òrgan consultiu del Consell de Mallorca, qui s’encarrega de donar el vist i plau a les diferents “Agendes 21” dels municipis (agenda local 21).

Participem en les següents xarxes:

reas

REAS

La Xarxa d’Economia Alternativa i Solidària de Balears, pretén donar resposta a les desigualtats que genera el nostre model de societat, proposant un model d’economia al servei de les persones, convertint-la en un instrument que permeti desenvolupar una societat més justa, caminant cap el desenvolupament sostenible i tenint en compte la interdependència econòmica, social, ambiental i cultural.

La Fundació Deixalles està present a la junta directiva de REAS i participa a les diferents comissions de treball que estan constituïdes, duent a terme la representació de REAS Balears dins REAS, xarxa a nivell estatal.

Treball en xarxa http://www.economiasolidaria.org
aeress

AERESS

“Associació Espanyola de Recuperadors d’Economia Social i Solidària”. En aquest any participem als grups de treball, com per exemple el de RAEES així com a les assemblees.

Seguim participant a la campanya ‘REUTILITZA, dóna vida als teus electrodomèstics!!!’ finançada pel Caixa Madrid. Aquesta campanya es centra en la sensibilització dels agents claus en la gestió de residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE) per tal de fomentar millors opcions de gestió i de reutilització. D’altra banda, cerca la sensibilització del públic en general sobre la reutilització i el mercat de segona mà d’electrodomèstics.

Per a la campanya s’ha disposat de material divulgatiu com DVD’s, tríptics, dossiers... i s’organitzaren unes jornades tècniques a les quals es va convidar a distints sectors, des de distribuidores d’electrodomèstics, gestors autoritzats, instituts d’educació secundària, així com a les distintes administracions.

http://www.aeress.org