Imagen Superior

Teula és un projecte que persegueix la inserció social i laboral de persones en risc d’exclusió social a través de la realització de l’activitat de neteja.

Des del moment en que la Fundació Deixalles assumeix la gestió d’aquest projecte, a l'any 2002, totes les activitats promogudes i realitzades han tingut com a objectiu fonamental millorar les condicions de vida d’aquelles persones més desfavorides de la nostra societat, en particular de les dones en situació de desavantatge o risc d’exclusió social procurant la seva inserció social i laboral.

A més, tota activitat productiva és realitzada amb criteris de gestió ambiental, i per això s’han anat incorporant les mesures necessàries per la prestació d’un servei que sigui respectuós amb el entorn (minimització de residus, utilització de productes no agressius...), treballant la formació de les treballadores en aquest sentit i la sensibilització ambiental de la nostra clientela.

A Teula ens marquem com objectiu principal, consolidar la iniciativa com a estructura capaç de tutelar els processos d’inserció iniciats amb les treballadores que venen de col•lectius més vulnerables, existint sempre un contracte laboral entre l’empresa i la treballadora i promovent el suport necessari per part del teixit social que garantirà la finalitat social del projecte. Sempre tenim com a finalitat oferir el nostre servei amb la major qualitat possible, procurant la satisfacció tant a la clientela com a la treballadora.

teula

Desenvolupem la nostra activitat principal en els municipis de Palma i Felanitx.

Serveis que desenvolupa Teula en aquest moments:

  • Serveis de neteja d'oficines
  • Serveis de neteges a fons (domicilis, escoles, etc )
  • Serveis de neteja de escales

Nostres clients i plantilla :

  • Nostra cartera de clients en aquests moments és 30. Dels quals, 6 són serveis d’administracions públiques, 12 privats i 12 d’àmbit social, tenint en compte que hi ha clients que tenen contractats diversos serveis.
  • Nostra plantilla mitja actual ha estat de 31 dones.

Contacte:

c. Eusebi Estada Nº 48, Tlfno: 971 214 260

Email:teula@deixalles.org