Tasques forestals i agrícoles

Netegem boscos, fent tota mena de treballs silvícoles: podes, aclarides, regeneracions, tales selectives, desbrossaments…

Ens adaptem a cada finca utilitzant la maquinària adequada i les tècniques de treball necessàries.

Contacte: 971 479 440 · 678 405 558 / dsagerencia@deixalles.org

Tasques forestals