Neteges de platges i espais oberts

Mantenim la higiene de les platges i espais oberts.

Apliquem sistemes que alternen la maquinària amb una minuciosa neteja manual de la sorra.

Contacte: 971 214 260 / directorcomercial@deixalles.org

Neteges de platges

20.10.11 neteja platges web