Realitzem tasques com operaris/es de recepció, preparació, selecció i tractament de residus a les plantes que gestionen Tirme i Mac Insular.

Aquests projectes són un referent en conciliar la vessant productiva amb la inserció social.

tirme-870x494

ÀREA DE CAN CANUT

Servei de selecció denvasos lleugers i matèria orgànica

Envasos seleccio 1

Hem processat 18.000 tones d’envasos lleugers i hem recuperat 11.000 tones de material

A la planta, treballam 85 persones procedents d’Europa (68), Àfrica (12), Llatinoamèrica (5)

El 25% són dones

El 80% de la plantilla procedeix de col·lectius vulnerables

La plantilla compta amb el suport de 1 tècnica social

145 intervencions socials al 83% de la plantilla
• Diagnòstic de les necessitats
• Acompanyament a l’adaptació laboral
• Necessitats de recursos socials, laborals, sanitaris i econòmics
• Suport en la tramitació de documentació
• Mesures de conciliació laboral i familiar
• Mediació sociolaboral
• Treball de les habilitats sociolaborals

-Formació contínua en valors socials, drets i deures, convivència, gestió econòmica

Envasos formacio 1

 

macinsular

PT1

Selecció de residus de construcció i demolició i residus voluminosos

PT1 taller electro 2

Hem processat 354.179 tones de residus (RCD+RV+PNUF)

Sin título

A la planta, treballam 48 persones procedents d’Europa (26), Àfrica (20), Llatinoamèrica (2)

El 70% de la plantilla procedeix de col·lectius vulnerables

La plantilla compta amb el suport de una tècnica social

– 69 intervencions socials al 70% de la plantilla
• Diagnòstic de les necessitats
• Acompanyament a l’adaptació laboral
• Necessitats de recursos socials, laborals, sanitaris i econòmics
• Suport en la tramitació de documentació
• Mesures de conciliació laboral i familiar
• Mediació sociolaboral
• Treball de les habilitats sociolaborals

Formació contínua en valors socials, drets i deures, convivència, gestió econòmica: 1456 hores de formació al centre de treball en hores laborals

PT1 desguace detalle