Qualitat

La Fundació Deixalles disposa, des de l’any 2007, del Certificat de Gestió de Qualitat ISO 9001:2000 per a l’aplicació del Programa d’inserció sociolaboral a les delegacions de Palma, Sóller, Felanitx, Capdepera i Eivissa.

Descarregar política de qualitat (10 de març 2022)

qualitatjpeg-2

Prevenció de Riscs Laborals (PRL)

Treballem sota la modalitat de servei de prevenció aliè (PREVIS, SLU) amb el qual tenim concertades les següents especialitats preventives:

  • Seguretat en el treball
  • Higiene industrial
  • Ergonomia i psicosociologia aplicada
  • Vigilància de la salut

A més, contem amb un departament intern reforçat i una xarxa de treballadors/es designats/des i recursos preventius, per poder gestionar la prevenció a tots els centres de treball.

Prevencio Riscs Laborals

Formació

Existeixen diferents tipus de formacions dins el nostre Pla de formació: la formació interdisciplinària, la formació segons el lloc de feina (grupal i individual) i la formació en prevenció de riscs laborals.
També es preveu la gestió dels permisos individuals de formació per a facilitar i potenciar la formació reglada del personal.

Formacio