Imagen Superior

La Fundació Deixalles és una entitat sense ànim de lucre, constituïda a l'any 1986 a iniciativa de la delegació d'Acció Social del Bisbat de Mallorca i de la Federació de la Petita i Mitjana Empresa de Mallorca (PIMEM).

La Fundació assumeix els principis de l’Economia Solidària i té com a objectiu contribuir a la construcció d’una societat més justa i més sostenible, afavorint la inserció sociolaboral de persones en situació o en risc d’exclusió de les Illes Balears, mitjançant la realització d’activitats relacionades, principalment, amb els residus i amb la millora del medi ambient.

La Fundació Deixalles compta amb 7 delegacions: sis a Mallorca (Palma, Sóller, Felanitx, Llevant, Calvià i Inca) i una a Eivissa. Totes elles, constitueixen una xarxa d’activitats i tallers que possibiliten l’aprenentatge de competències personals i professionals i a la vegada són els instruments essencials per a canalitzar cada un dels processos d'inserció.

L'altre pol de l'entitat la constitueix les iniciatives d'inserció per l'econòmic:

 • Els Serveis de Gestió de Residus són activitats que la Fundació desenvolupa a les Plantes de Selecció i Tractament de Residus del Consell de Mallorca gestionades per les empreses Tirme i MacInsular en virtut d'una concessió administrativa.

 • Teula, és un projecte que realitza tasques relacionades amb la neteja; es duen a terme serveis de manteniment d’oficines o locals, posada a punt de locals, finals d’obres, ..., incorporant criteris de qualitat i de gestió ambiental.

PREMIS REBUTS:

 • El mes de març de 1994 rebérem el premi “Premios dinero-empresarios del 2002” de reconeixement com una de les entitats que més ha contribuït a la conservació del Medi Ambient. Atorgat per la revista Dinero, ocio y negocio.

 • El mes de febrer de 2001 la Fundació Deixalles va rebre el Premi Ramon Llull a la Iniciativa Empresarial, atorgat pel Govern de les Illes Balears.

 • El mes de setembre del 2002 reberem el Diploma d’Honor en la categoria Gestió Medi Ambiental atorgat per la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Mallorca, Eivissa i Formentera.

Ofertes de feina

En aquest apartat es poden veure quines són les ofertes de veina obertes a la Fundació. Si t’interesa alguna pots fer arribar el teu cv mitjançant correu electrònic a recursoshumanos@deixalles.org

Veure oferta Publicació Títol
Obrir 04-04-2013 OFICIAL 2º FUSTERIA
Obrir 22-04-2009 Actualment no hi ha ofertes disponibles

Voluntariat

La Fundació Deixalles és una entitat compromesa amb la participació en la construcció d’una societat més justa i solidària amb activitats emmarcades en un concepte de desenvolupament sostenible entrellaçant tres eixos bàsics, l’eix social, l’eix ambiental i l’eix econòmic amb un model social, alteranatiu i solidari.

Si vols col•laborar, pots posar-te en contacte amb nosaltres.

Tel: 971 472565

Email: recursoshumanos@deixalles.org

voluntariat

Deixalles, com tota realitat humana, és filla d’una sèrie de circumstàncies que es produeixen en un determinat moment a la nostra illa. Possiblement una sola d’aquestes circumstàncies, aïllada, no hauria estat suficient per poder congriar la realitat que ara contemplam, però per contra, la suma d’aquestes dóna com a resultat el panorama que avui tenim..

La Mallorca on vam començar

La societat mallorquina havia entrat, feia un grapat d’anys, en un nivell de benestar potser mai conegut al llarg de la seva història. En contrast, Mallorca seguia tenint una bossa de marginació i pobresa que omplia les sales d’espera dels serveis socials, que a Palma tot just acabaven de veure’s implementats per la xarxa de serveis municipals. Els serveis d’atenció primària i els tallers d’inserció de Càritas, entre d’altres, no esgotaven la resposta que demanava la situació existent. Un dels resultats negatius d’aquest progrés era la generació de residus escampats per tot arreu (geleres, cuines, mobles, etc.). Simultàniament, però, s’anava creant una consciència de la responsabilitat de les administracions públiques en tots aquests temes.

La Petita i Mitjana Empresa, un dels col•lectius protagonistes de la bonança econòmica, que s’anava organitzant i desenvolupant, tenia uns dirigents prou lúcids per veure que no podien oblidar la dimensió social i solidària de la seva tasca. També és ver que llavors encara es mantenien uns plantejaments paternalistes basats en la beneficència, en que els pobres podien aprofitar-se’n de les miques que queien de la taula dels rics.

L’Església de Mallorca, especialment Càritas, amb un llarg recorregut d’assistència a col•lectius en dificultats, mostrava la necessitat de respostes noves i creatives. D’aquesta presa de consciència de l’església catòlica mallorquina se’n feren ressò les distintes assemblees diocesanes triennals, que es celebraren durant aquells anys. Urgien a les parròquies a crear grups d’acció social per implicar-se millor en l’atenció als més desfavorits i col•laborar amb la societat civil, i hi aportaren persones i immobles.

També és ben cert que resulta inqüestionable la importància de determinades persones a l’interior de cada una d’aquestes institucions. El bisbe Teodor i en Demetrio Peña en serien les claus del plantejament inicial. Sor Maria Campaner, en Gaspar Aguiló i en Toni Pons, els qui dugueren endavant la idea, amb un enorme recolzament social i eclesial. La confiança de les respectives institucions, Pimem i Diòcesi, en aquestes persones fou decisiva perquè el projecte tiràs endavant.

Deixalles aglutinava un bon grapat d’iniciatives noves, que en aquells moments no estaven gaire arrelades en el teixit social, però que al llarg dels anys s’han convertit en els grans desafiaments: la recuperació i el reciclatge, treball per a tothom, monitors motivats, consciència mediambiental, i participació dels propis afectats.

Tira a tira es va anar creant una xarxa de parròquies, associacions, convents que compartien la il•lusió d’una resposta nova a un problema sempre punyent. El nom “Deixalles”, poc utilitzat en el llenguatge corrent, es va convertir en una marca que englobava una nova realitat de resposta social i ambiental ben suggerent. I poc a poc han anat adherint-se a la causa molts companys de camí, administracions públiques, empreses, entitats, que han potenciat la realitat que en aquests moments tenim.

DEIXALLES: DEFINICIÓ I EVOLUCIÓ HISTÒRICA

És difícil definir l’essència d’una organització, i encara més, si aquesta ja ha acomplert 20 anys de vida. Només es pot entendre des d’una evolució històrica, i, òbviament, des de l’arrelament, compenetració i interrelació amb la pròpia societat.

La societat evoluciona, i amb ella, les seves circumstàncies, preocupacions i anhels: s’estanquen velles creences i n’emergeixen d’altres. Unes mateixes idees s’accentuen, i es van transformant al llarg del temps, i així succeeix amb infinitat de matisos al llarg de l’evolució de la societat.

Una de les característiques de la Fundació Deixalles ha estat la capacitat de connectar la seva trajectòria amb la de la mateixa societat. La capacitat d’evolucionar junt amb el seu entorn social en els aspectes ambientals és un dels seus trets identitaris: gràcies al seu treball, avui el reciclatge i la reutilització són una forta realitat a la Illa.

Aquesta interrelació s’ha efectuat des de premisses arrelades en els seus principis fonamentals: el medi ambient, amb una atenció especial als residus sòlids i als voluminosos, i la inserció social i laboral de persones procedents de sectors desfavorits, com a element fonamental de l’actuació ambiental. L’esmentada capacitat d’interrelació ha construït la nostra història, intentant no ser elements passius de la mateixa, sinó tot el contrari, actius i dinàmics. Per dir-ho d’una manera clara, esdevenir pro-positius i alternatius en el context i situacions on vivim i actuem.

Però també en la nostra història hem après que les capacitats pro-positives i alternatives necessiten de l’altre per a aconseguir objectius, i no hi tenen cabuda els “quixotismes” ni els individualismes. Necessitem esforços comuns, acompanyaments mutus i sentiment de pertinença a identitats alternatives que intenten buscar i trobar un mateix fi.

Per aquest motiu, assumim i construïm el concepte de Xarxa, hi vam posar empenta i esforç en construir-los i recolzar-los, tant en els àmbits més locals, com les Illes Balears, com en els més llunyans, a l’àmbit nacional.

Amb el temps vam aprendre que l’alternatiu i la interrelació no poden ser elements ni abstractes ni generals, necessitàvem que tinguessin la seva identitat i marquessin un caràcter diferenciador i d’identificació que ens pogués servir per al nostre propi caminar. Descobrim, treballem i ens identifiquem amb l’Economia Solidària conjuntament amb altres entitats de diferents comunitats autònomes i europees. Un exemple fou la elaboració de la carta de l’Economia Solidària denominada “Emprendre per un Món Solidari”.

A Deixalles treballem amb els següents objectius:

 • Intentar construir un món solidari

 • Buscar i treballar criteris com la igualtat, intentant satisfer de forma equilibrada els interessos de tots/es els/les protagonistes de l’entitat: treballadors, treballadores, patronat, comunitat local, etc.

 • Buscar i trobar nous llocs de treball intentant la seva estabilitat, afavorint la integració de sectors desfavorits

 • Afavorir accions, productes i mètodes no perjudicials per al medi ambient

 • Afavorir la cooperació enlloc de la competència, dins i fora de la organització

 • Comprometre’ns amb l’entorn, incardinant-nos en l’entorn social

 • Implicant-nos amb altres organitzacions per buscar formules d’actuació per resoldre problemes, amb la participació de l’entorn social

 • A tot això, cal afegir que la obtenció de beneficis no pot ser un fi en si mateix, sinó que tot excedent ha de tenir components de promoció humana i social en el context on treballem i vivim.

Aquests principis han marcat i marquen la nostra identitat. És com si en el nostre camí haguéssim trobat un instrument, sempre modificable, sempre en construcció/evolució, que ens possibilita fortaleses pròpies i maneres de treballar amb els altres. Els nostres 20 anys d’història no poden ser vistos com una encadenació de fets, que lògicament existeixen, com a continuació detallarem, sinó que s’han d’analitzar o llegir com unes “fidelitats” que, de forma persuasiva han omplert la nostra història.

Els primers anys

L’any 1986 va començar la nostra història en la vaqueria del seminari, una petita nau amb poca llum on hi havia uns pessebres instal•lats, sense enrajolar i amb una enorme desorientació respecte on ens calia anar..

historia

En aquell moment es constituí un Patronat amb PINEM i Càrites, i començà a entrellucar-se una mica de llum, ja que com a mínim teníem el recolzament de les institucions esmentades i molt especialment de les persones que des del primer moment ho van fer possible: Teodoro Úbeda, Demetrio Peña, Tomeu Morey, Pep Capó, Biel Pérez, Maria Campaner i Gaspar Aguiló.

Vam treballar durant anys de forma silenciosa, sense fer-nos visibles públicament, assumint a través de la reflexió i del treball criteris per a que els processos fossin de transició, i de que tot procés d’inserció tingués un fi; que l’activitat mediambiental havia de ser un compromís participatiu de la societat, una forma pràctica d’entendre l’existència de la forta relació entre allò social i allò ambiental. També sabíem que era necessari obrir-nos a recolzaments per construir el nostre projecte amb una ubicació digna.

historia

Al 1990 es feia la nostra presentació pública en una nau totalment modificada, amb resultats de recollida i tractament de residus, i sobretot, amb resultats d’inserció laboral assolits. D’aquesta manera, les nostres idees començaven a prendre forma i context. A partir d’aquell any, vam definir línies de treball molt més concretes, accentuant la necessitat de consolidar les línies de treball. La primera de les línies remarcava la necessitat de formació en fusteria i electrodomèstics per tal d’aconseguir resultats positius en la reutilització de voluminosos. També vam treballar la necessitat de que els productes exposats en la nostra nau tinguessin criteris de presentació i de qualitat, encara que procedissin del rebuig. Per últim, vam desenvolupar activitats educatives de temes mediambientals i socials en escoles, entre el professorat, en grups d’acció social o entre les administracions.

Els nostres projectes s’anaven desenvolupant, i al 1993 ens vàrem vincular a projectes europeus, i a través d’ells vam començar a conèixer experiències, criteris i conceptes que han marcat la nostra evolució i el nostre pensament: Empreses d’Inserció, Economia Solidària, Instruments financers alternatius i Banca Ètica. Foren uns anys forts, de compartir, aprendre i ensenyar: d’imaginar un horitzó d’un món una mica millor. Tot allò ens va servir per elaborar el pensament i la praxi que ha acompanyat a la nostra entitat, tal i com s’ha albirat en la nostra història.

Obrint nous centres de treball

I al 1994 sorgeix un fruit agradable, una iniciativa que vol donar a llum a través de persones procedents de diferents sectors socials: de la Parròquia, de l’Administració Local i del teixit social. Apareix una nova ubicació de l’entitat i sorgeix Deixalles Sòller. Des de llavors fins avui, han nascut 5 delegacions més, i podem dir que això ha estat possible gràcies a que una part de la societat ha trobat necessari implantar en el seu territori una experiència de treball ambiental i social, que la gent de Mallorca anomena Deixalles.

Seguíem caminant, i entre 1994 i el 2002 també vam assumir la gestió de tota la recollida selectiva de Mallorca, exceptuant la de Palma. Aquest va ser un repte que va enfortir la nostra capacitat de gestió, de planificació i de relacions amb les administracions locals. Posteriorment, va néixer Mallorca Recicla, un projecte d’educació ambiental que supera poc a poc l’àmbit escolar i s’endinsa en el món empresarial i de la població en general.

Al 1999 s’obre la Delegació de Felanitx, al 2000 la Delegació d’Artà, que abraça tota la comarca del Llevant, i al 2001, la Delegació de Calvià.

historia

Aquest mateix any vam començar una experiència que és difícil d’entendre sense explicar alguns antecedents, com ara que la nostra entitat manté una relació molt forta amb el Consell Insular de Mallorca. És a dir, que ha estat rellevant malgrat els colors polítics que han sostingut aquesta organització. La nostra implicació en el tractament de residus ha estat molt forta i molt implicada en el món empresarial del sector, entre altres coses, per la nostra voluntat d’iniciativa, ja que sempre hem intentat buscar solucions mentre tinguessin possibilitats mediambientals i socials. La experiència en qüestió va ser la gestió de la selecció de la Planta d’Envasos, que va continuar amb la de la Planta de Runa i amb la Planta de Recuperació de Voluminosos. Avui hi treballen més de 100 persones en aquestes instal•lacions, més del 80% d’elles pertanyen a sectors desfavorits i tot això és gràcies a un triple acord entre el Consell de Mallorca, la empresa TIRME, MAC Insular i la nostra entitat.

Cooperació sense fronteres

Al 2003 vam obrir les portes d’una botiga de Comerç Just a Eivissa a través d’una aspiració llargament sostinguda. Ja feia anys que treballàvem la cooperació amb El Salvador i Veneçuela, i ara podíem concretar amb la botiga una nova realització més quotidiana, més compromesa a partir de l’Alternativa del Comerç Just.

historia

Al 2005 vam estrenar una nova delegació a la illa, amb allò que ens és característic: Residus i Inserció. Però no vam afluixar el ritme en l’obertura de delegacions, i a finals del 2006 vam estrenar una nova delegació a Inca.

Tota aquesta experiència, que ha anat acumulant dades i dates, ha significat la nostra evolució interna, i centenars de persones, beneficiaris, beneficiàries, treballadores i treballadors, voluntaris i voluntàries, són els qui ho han construït. De totes aquestes persones hem après, a vegades amb contradiccions i discussions, això sense oblidar-nos de les dificultats que a vegades feien desencoratjar el procés.

I a tot el que hem exposat, cal afegir una clara vocació de construir experiències i punts de referència alternatius, entenent que aquests formen part del nostre propi ésser, i els esforços per constituir la Red de Economía Solidaria (REAS), tant en l’àmbit local com amb l’estatal.

historia

Treballant i recolzant el naixement d’experiències de Banca Ètica, especialment l’enriquidora experiència d’Estalvi Ètic de Caixa Colonya; treballant en l’Eticentre dins del marc de REAS Balears, que ha donat com a resultat l’organització empresarial de Responsabilitat Corporativa; difonent les idees alternatives de l’Economia Solidària en múltiples conferències de diferents àmbits territorials (local, estatal, europeu i global, com a Amèrica del Sud) o a través de la edició del llibre “Rescata tu dinero” o el de l’Auditoria Social.

No som ni més ni menys que una de les múltiples realitat que, amb estils diferents, emergeixen en la recerca d’una societat més justa, sostenible i equitativa. No pretenem res més que demostrar que l’economia té i ha de tenir un sol objectiu i un sol servidor: l’entorn que ens envolta i les persones.

La Fundació Deixalles basa la seva activitat en els principis de l’Economia Solidaria, una economia que està al servei de les persones i no al revés i que es regeix pels següents principis:

 • Igualtat. Satisfer de manera equilibrada els interessos respectius de totes les persones protagonistes (treballadors i treballadores, empreses, socis i sòcies, clients, proveïdors/es, comunitat local,...) interessades per les activitats de l’empresa o de l’organització

 • Llocs de feina. L’objectiu és crear nous llocs de feina estables i afavorir l’accés a persones desfavorides o poc qualificades. Assegurar a cada membre de la fundació les condicions de treball i una remuneració digna i estimular-ne el desenvolupament personal i la presa de responsabilitats.

 • Medi ambient. Afavorir accions, productes i mètodes de producció no perjudicials per al medi ambient a curt i a llarg termini.

 • Cooperació. Afavorir la cooperació en lloc de la competència dins i fora de l’organització.

 • Sense caràcter lucratiu. Les iniciatives solidàries no tindran per finalitat l’obtenció de beneficis, sinó la promoció humana i social, la qual cosa no és un obstacle perquè sigui imprescindible equilibrar el compte d’ingressos i despeses i, fins i tot, si és possible, obtenir beneficis.

Ara bé, els possibles guanys no es repartiran en benefici particular, sinó que s’invertiran en la societat, mitjançant el suport a projectes socials, a noves iniciatives solidàries o a programes de cooperació al desenvolupament, entre d’altres.

 • Compromís amb l’entorn. Les iniciatives solidàries estaran plenament inserides en l’entorn social en que es desenvolupen, el que exigeix la cooperació amb altres organitzacions que afronten diversos problemes del territori i la implicació en xarxes, com a únic camí perquè experiències solidàries concretes puguin generar un model socioeconòmic alternatiu.

La nostra activitat no és només una activitat ambiental i social, sinó que també comptam amb una activitat econòmica - productiva. Sinó fos així no ho podríem considerar del tot sostenible. Els nostres eixos d’intervenció són:

Eix social: queda definit pel conjunt d’accions que es duen a terme per aconseguir que persones amb dificultat d’inserció laboral trobin una eina per desenvolupar-se íntegrament en la nostra societat.

" La societat moderna i del benestar margina les persones per la seva condició social i econòmica". Les persones amb risc d’exclusió social són el sentit de la Fundació Deixalles que treballa per la seva reinserció laboral i social, per aconseguir-los un lloc de feina digne que permeti el seu desenvolupament integral.

Eix ambiental: queda definit per la realització de diferents activitats ambientals (reutilització de voluminosos, gestió de planta de selecció d’envasos i planta de voluminosos i enderrocs, jardineria ecològica, neteja de torrents...)

"El nivell de benestar de la societat es defineix per múltiples paràmetres, un dels quals és el nivell de producció de residus. La nostra societat té un alt nivell de producció de residus i rebutja molts materials i objectes, fet que posa de manifest el poder adquisitiu que es té. Els residus i objectes usats són els instruments de feina de la Fundació Deixalles. Recollint-los, classificant-los i recuperant-los es creen llocs de feina dignes"

Eix econòmic: L’eix econòmic queda definit per la política que duu a terme la Fundació per administrar i coordinar els objectius socials i ambientals seguint un model econòmic que és conseqüent amb els criteris de l’economia social i alternativa

"La Fundació Deixalles desenvolupa la seva activitat amb un clar objectiu de participar en la construcció d’una societat més justa i solidària, facilitant la integració dels col.lectius més desfavorits i preocupant-se per posar en marxa activitats que permetin un desenvolupament sostenible".

METODOLOGIA

Les persones que presenten especials dificultats per incorporar-se al món laboral necessiten un servei eficaç i adequat a les seves característiques que compensi aquestes diferències i faci efectiu el principi d’igualtat d’oportunitats per a la inserció

Un dels eixos principals del nostre programa és el concepte d’ITINERARI INDIVIDUALITZAT D’INSERCIÓ.

Bàsicament amb aquest concepte volem significar un determinat model metodològic, capaç d’oferir una resposta a les diferents problemàtiques personals dels/de les usuaris/es. Les seves característiques essencials són:

 • Singularització dels processos: configura una resposta de caràcter individualitzada, elaborada a mida de l’usuari i adaptada a les seves característiques concretes

 • Identificació i selecció de prioritats: es dissenya a partir del diagnòstic inicial, a partir del qual es determinen i classifiquen els obstacles d’inserció laboral i es graonen en funció de les dificultats.

 • Personalització: tractament molt personalitzat a partir d’entrevistes individuals i un seguiment a càrrec del/de la tecnic. a d’inserció laboral.

 • Motivació: és necessari utilitzar un sistema que estimuli la motivació i proporcioni seguretat a l’usuari/a. La seva implicació és facilitada des de les primeres intervencions associades al diagnòstic (fomentant una autoanàlisi) que realitza el/la tecnic. a amb l’usuari/a.

 • Responsabilitat: és una oferta oberta, però limitada, d’opcions sobre les quals l’usuari ha d’escollir i arribar a un compromís amb el/la tècnic. a.

 • Participació de l’usuari/a en la gestió del seu itinerari: s’estableix un marc on situar els compromisos i les relacions. Els acords que es prenen es duen a terme dins d’un plaç de temps i amb uns recursos determinats.

 • Acompanyament: durant tot el procés, l’usuari/a té com a referència el/la tècnic. a d’inserció, fonamentalment de forma individualitzada.

 • Treball de l’autonomia: personal, econòmica, emocional

Basat en aquestes característiques que el defineixen, l’Itinerari Individualitzat d’Inserció es concreta en un Pla de Feina amb els següents objectius

 • Estimular la capacitat per a dissenyar i gestionar petites iniciatives i reforçar la seguretat dins el procés i per trobar feina

 • Facilitar i desenvolupar iniciatives de coneixement de l’entorn

 • Orientar l’actuació cap a la millora i/o creació d’hàbits, actituds i comportaments adreçats cap a la feina

 • Donar elements d’informació, orientació, necessaris per a interpretar adequadament els factors del mercat.

 • Reentrenar en els comportaments laborals bàsics

 • Recuperar i/o normalitzar aprenentatges bàsics laborals

 • Proporcionar experiències concretes i directes en situacions de grups, i posada en comú de dificultats per a trobar feina

Partint d’aquestes premisses i objectius, la metodologia basada en el disseny d’un itinerari individualitzat d’inserció, suposa tenir en compte:

 • Informació del cas i història de vida

 • Identificació dels dèficits i potencials personals per l’accés al treball i de capacitats professionals a desenvolupar

 • Diagnòstic de la situació de l’usuari.

 • Intervencions paral•leles que es desenvolupin dins altres àrees de la persona (salut, àrea social, judicial, etc. )

A partir d’aquí, es dissenya conjuntament l’itinerari d’inserció inicial fent una programació de les fases a desenvolupar, una calendarització de tot el procés i plasmant aquesta definició i compromisos adquirits en el que s’anomena “Contracte d’Inserció”.

Des d’aquest moment, entren en funcionament els diferents mòduls o accions de les diferents àrees i/o les accions de suport, en funció del diagnòstic establert, i un posterior seguiment i reevaluació per assegurar l’adequació de l’itinerari a l’usuari/a. Com a línia de treball, l’itinerari inicial de cada persona es pot veure modificat, si és necessari, fruit d’aquest seguiment i reevaluació.

Així doncs, i en resum, la metodologia ve definida per dues característiques fonamentals

1. Accions integrals: voluntat d’adaptació a les necessitats i problemàtiques socials i laborals dels/de les participants, amb l’objectiu d’intentar resoldre el major nombre possible de problemàtiques que dificulten l’accés d’aquestes persones a una plena inserció social i laboral. Aquesta concepció implica una constant coordinació i treball en comú amb els centres derivants d’usuaris a aquest servei.

2. Acompanyament en el procés: desenvolupament de tot un seguit d’accions, amb un seguiment i una orientació permanent, i amb uns mecanismes d’avaluació constants que ens permetin analitzar el procés de cada persona en tot moment

organigrama

SISTEMA DE GESTIÓ DE QUALITAT UNE EN ISO 9001:2000

Durant l’any 2008, la Fundació Deixalles ha obtingut el certificats en Gestió de Qualitat ISO 9001, en l’aplicació del Programa d’Inserció Sociolaboral.

La present implantació del sistema de gestió de la qualitat és d’aplicació al Programa d’Inserció Sociolaboral, a totes les activitats del servei del gabinet d’orientació laboral i a les activitats de suport dels processos de capacitació sociolaboral, adreçades a persones amb risc o situació d’exclusió de Mallorca, (formació en gestió de residus: taller de recollida selectiva, taller de deixalleria i condicionament, taller de fusteria, taller de recuperació de metalls, taller de jardineria ecològica i serveis de jardineria, taller de roba, taller de restauració de mobles, taller d’electrodomèstics i taller de donació), de les delegacions de Palma, Sóller, Felanitx i Capdepera.

Política de Qualitat

La direcció de la Fundació Deixalles, conscient del compromís que té amb la societat i amb la ferma decisió del compliment dels requisits legals i reglamentaris, disposa dels recursos necessaris per garantir que tots els serveis que dóna, compleixen estrictament totes les expectatives sol•licitades.

 • Satisfer les necessitats de la clientela i usuaris/es amb una atenció personalitzada donant la millor solució en la prestació de serveis d’orientació i de capacitació ocupacional

 • Optimitzar la gestió dins d’un procés de millora contínua.

 • Garantir l’excel•lència dels resultats en la prestació dels serveis.

 • Capacitar de manera contínua al personal especialitzat, tècnic i administratiu amb l’objectiu d’aconseguir el seu desenvolupament personal i professional.

 • Fomentar i desenvolupar espais de participació activa del personal en la creació de noves propostes i projectes i per a la gestió.

 • Desenvolupar propostes des d’una perspectiva integral, adreçades al agents socials i a la ciutadania, per ajudar a aconseguir una societat més sostenible des del punt de vista mediambiental i social.

 • Elaboració de la gestió operativa i econòmica sota criteris de transparència.

 • Fomentar i crear espais d’interrelació entre les diferents àrees de la Fundació establint les bases per una relació beneficioses pel conjunt.

qualitat

Valoració de la implantació del Sistema de Gestió de Qualitat ISO 9001 i línees de futur

Valoració positiva del desenvolupament i els resultats de la implantació del Sistema de Gestió de Qualitat ISO 9001, en relació a:

 • Definició i consens d’una metodologia específica pel servei d’orientació laboral i per les accions de suport de procés de capacitació

 • Definició de continguts formatius específics en les accions de procés de capacitació.

 • Definició d’indicadors d’avaluació necessaris per valorar el procés seguit pels usuaris.

 • Clarificació i consens en la definició de conceptes.

 • Definició i consens de procediments específics per a la recollida, selecció i reutilització i/o reciclatges dels residus.

 • Definició de procediments específics per a la detecció de necessitats formatives, i realització de formació adaptada a les necessitats de cada lloc de treball.

 • Participació en la definició de procediments i registres per part de tots/es els/les treballadors/es de la Fundació.

 • La generació d’una línia de treball amb i en qualitat.

 • Comunicació permanent

 • Treball en equip i esforç de tots/es els/les treballadors/es en la definició i aplicació dels procediments.

 • Millora contínua

qualitat
Categoria Títol Publicació Arxiu
Economía Solidaria Carta Solidaria 22-10-2008 cartaeso(1.51 MB)
Memorias Llibre Deixalles 20-10-2008 llibre_d(1.16 MB)
Memorias Memoria 2005 20-10-2008 memoria2(1.05 MB)
Memorias Memoria 2006 22-10-2008 memoria2(1.32 MB)
Memorias Memoria 2007 22-10-2008 memoria2(251.31 KB)
Memorias Memoria 2008 10-07-2009 deix_mem(3.28 MB)
Memorias Memòria 2009 23-10-2012 memoriaf(1.57 MB)
Memorias Memòria 2010 23-10-2012 memoriaf(3.85 MB)
Memorias Memòria 2011 23-10-2012 memoriaf(2.00 MB)
Memorias Memòria 2012 30-05-2013 _memoria(1.85 MB)
Memorias Memòria FD 2015 03-05-2016 mem--ria(1.41 MB)
Memorias Memòria FD 2015 03-05-2016 mem--ria(1.41 MB)
Social Memoria REAS Balears 2007 21-10-2008 memoria_(964.89 KB)
Memorias Resum Dades Eivissa 2008 17-02-2009 np_dades(618.24 KB)
Memorias TEULA UNA ALTERNATIVA NETA D 20-07-2010 teula_20(2.54 MB)

La Fundació Deixalles, atenent a la declaració de la seva política en matèria de prevenció de riscos laborals, aposta per una modalitat de gestió que garanteixi la seguretat i salut dels/de les nostres treballadors/es més enllà del legalment establert. És per això, que a més de concertar la prevenció de l'entitat amb un Servei de prevenció extern; la Fundació Deixalles, disposa d'un Departament propi que treballa per garantir una correcta gestió de la prevenció de riscos laborals en l'entitat.

departamentPRL

Com Departament de Prevenció realitza les activitats preventives amb la finalitat de garantir l'adequada protecció de la seguretat i la salut dels treballadors i les treballadores. Assessora i assisteix a aquest col•lectiu i als seus representants, als òrgans de direcció, als comandaments intermedis i als/ a les treballadors/es designats/ades.

Principals funcions:

 • Coordinar els/les treballadors/es designats/ades designats dels diferents centres de treball.

 • Realitzar el seguiment de les condicions de seguretat i salut en els diferents centres de treball, revisant les actuacions marcades per les avaluacions i planificacions preventives.

 • Assessorar en la redacció dels procediments de treball de cadascuna de les àrees i departaments de la Fundació Deixalles.

 • Coordinació dels treballs amb el Servei de Prevenció Extern, tant a nivell tècnic com a nivell d'àrea mèdica.

 • Proposar les necessitats d'avaluar noves tasques, operacions i/o activitats.

 • Proposar les necessitats formatives en matèria de prevenció de riscos laborals.

 • Assessorar a la direcció en l'adquisició de nous equips de treball i equips de protecció. Assessorar a la direcció en matèria d'emergències.

 • Gestionar i actualitzar la documentació generada pel sistema de Gestió de la Prevenció.

 • Assessorar a la direcció sobre la Coordinació d'Activitats Empresarials.

 • Assessorar sobre la protecció de treballadors/es especialment especialment sensibles, la maternitat, menors d'edat i treballadors temporals.

 • A més de les funcions assignades en el Reglament de Funcionament Intern del Departament de Prevenció.

A la Fundació Deixalles tenim un departament de RRHH que s’encarrega de diferents qüestions referents a un dels recursos més importants que tenim, les persones que hi fan feina, els nostres treballadors i les nostres treballadores.

PLANTILLA FUNDACIÓ DEIXALLES

Actualment tenim a la Fundació Deixalles, una mitjana de plantilla de 340 treballadors/es. Els següents gràfics mostren una visió general del desglossament d’aquesta.

rrhh rrhh rrhh rrhh

FORMACIÓ DEL PERSONAL

La formació és un assumpte important a la Fundació. Des del departament de RRHH es gestionen diferents tipus de formació per als nostres treballadors i treballadores.

Destaquem diferents tipus de formació a la Fundació:

 • Formació interdisciplinar, processos de formació grupal amb continguts diversos i d’interès generals per als treballadors i treballadores, decidits per aquests com una manera de fomentar la seva participació, i pel Consell de Direcció.

 • Formació segons lloc de feina: Englobada dins un concepte de formació continua que permet l’adquisició de nous coneixements i el reciclatge permanent. Aquesta pot esser:

 • Formació segons lloc de feina grupal (per col•lectius de treballadors/es).

 • Formació segons lloc de feina individual (segons necessitats individuals).

Formació en prevenció de riscos laborals, considerant-la, dins la nostra preocupació per la seguretat i salut del nostre personal, una eina de promoció de la cultura positiva en matèria preventiva dins la Fundació.

rrhh

SELECCIÓ DE PERSONAL

Dins la Fundació apostem per l’estabilitat i la promoció a la feina. És per això que a la nostra política incloem la fórmula de convocatòries internes per les quals el personal pot optar a cobrir vacants que els són d’interès.

No obstant això, també es produeixen incorporacions externes a través de processos de selecció de personal oberts. Dins l’apartat "Treballa amb nosaltres" pots veure la relació actualitzada de les diferents ofertes que es van gestionant dins la Fundació. A més, gestionem una borsa de feina de renovació anual.

Per deixar el curriculum, es pot adreçar a la següent adreça electrònica: recursoshumanos@deixalles.org