Fem que circuli

QUÈ ÉS FEM QUE CIRCULI?

És una iniciativa de la Fundació Deixalles per a fomentar l’economia circular en els sectors HORECA i immobiliari i la inserció sociolaboral de col·lectius vulnerables, a través de la reutilització d’objectes i residus. Es desenvolupa a les illes de Mallorca i Eivissa i està finançada pel Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030.

OBJECTIUS

  1. Conèixer la gestió de residus potencialment reutilitzables en el sector turístic de les Illes Balears
  2. Reduir la generació de residus a Mallorca i Eivissa
  3. Potenciar la inserció sociolaboral de persones vulnerables
  4. Promoure el compliment dels ODS de l’Agenda 2030

PER QUÈ FORMAR PART DE FEM QUE CIRCULI?

  • Estalvi econòmic en gestió de residus. No han d’assumir el cost del transport ni la gestió dels residus i materials que pugui reutilitzar la nostra entitat.
  • Aplicació de la legislació autonòmica de residus i turisme. Compleixen amb l’obligació de separació i recollida de residus reutilitzables. A més, els facilitem dades de recollida i tractament selectiu perquè els incloguin en els seus plans de circularitat.
  • Compromís amb la responsabilitat social corporativa. Redueixen la petjada de carboni de la seva empresa i contribueixen a la inserció sociolaboral de persones vulnerables.
  • Oferim material de sensibilització sobre els ODS per als seus treballadors.
  • Promoció turística. Des dels mitjans de comunicació de la pròpia entitat i externs promocionem el seu compromís social i ambiental.

COM FUNCIONA FEM QUE CIRCULI?

Convenis de col·laboració

Amb aquest projecte, la Fundació Deixalles cerca establir acords amb empreses del sector turístic i immobiliari per a la cessió dels seus residus i materials reutilitzables: mobles, matalassos, aparells elèctrics i electrònics, tèxtil i altres que puguin tenir una segona vida útil.

En aquests convenis de col·laboració la nostra entitat es compromet, d’una banda, a recollir els objectes reutilitzables dels quals la seva empresa es vulgui desfer i a preparar-los per a la seva reutilització, en els diferents tallers que tenim a les illes. I, per un altre, a facilitar-los dades sobre la gestió d’aquests materials Aquests serveis els realitzen, en gran mesura, persones en risc d’exclusió social i són completament gratuïts.

Taller de upcycling

Per la nostra experiència prèvia amb el sector HORECA, sabem que una de les problemàtiques de cara a la reutilització dels objectes recollits és la seva escassa diversitat. Per aquest motiu, per a Fem que Circuli, hem creat un nou taller de upcycling de mobles per a donar-los un valor afegit i ampliar les seves opcions de venda.

Aquest centre, com la resta dels de la Fundació Deixalles, també té un marcat compromís social: en ells treballen persones en situació de vulnerabilitat que redissenyen de manera creativa els objectes que ens cedeixen.

Estudi sobre residus reutilitzables

Per a minimitzar la generació i millorar la gestió de residus reutilitzables en el sector turístic és fonamental conèixer quina és la situació actual. Per aquest motiu, realitzem una anàlisi sobre les anteriors qüestions, mitjançant enquestes a les empreses que formen part de Fem que Circuli. Els agrairíem la seva participació.

Sensibilització sobre els ODS

Promocionem el compliment dels ODS mitjançant l’organització de dues jornades (una a Mallorca i una altra a Eivissa) amb el lema “què pot fer el sector hoteler i immobiliari per a treballar les metes dels ODS”. Les conclusions de les jornades s’incorporaran en la memòria del programa. També desenvolupem materials i activitats de conscienciació per als treballadors de les empreses implicades.