PRESENTACIÓ MEMÒRIA ACTIVITATS 2014

Memoria FD2014 -

 

Per la Fundació Deixalles una memòria és un acte de transparència, de mostrar el que hem fet amb totes les coses que la gent ens dona i les subvencions que rebem.

Com sabeu, la Fundació Deixalles és una entitat sense ànim de lucre constituïda l’any 1986 per iniciativa de la delegació d’Acció Social del Bisbat de Mallorca i de la Federació de la Petita i Mitjana Empresa de Mallorca (PIMEM). I que des del 2010, està en mans de l’Associació Amics de Deixalles, formada per treballadores i treballadors de la Fundació que vulguin ser propietaris del seu propi treball. Un 27% dels treballadors/res són socis/es.

La Fundació assumeix els principis de l’economia solidària: equitat, treball, sostenibilitat ambiental, cooperació, sense caràcter lucratiu, compromís amb l’entorn.

Els objectius fonamentals de la Fundació Deixalles 

 • Inserció sociolaboral de persones en situació o en risc d’exclusió de les Illes Balears
 • Contribuir a construir una societat més justa i sostenible
 • Fomentar la millora ambiental, a través d’activitats relacionades, principalment, amb la gestió i recuperació de residus

Les persones són les protagonistes de la nostra feina

Processos d’inserció sociolaboral

348 persones participant en els processos d’inserció sociolaboral.

51% menys que l’any passat, mantenim els mateixos llocs de feina.

Un 91% de les persones participants han millorat les seves capacitats/habilitats socials.

Un 21% de les persones que han participat dels processos s’han inserit laboralment.

Aquest treball social d’itineraris social es realitza en els nostres tallers de les diferents 7 delegacions: Palma, Sóller, Felanitx, Llevant, Calvià, Eivissa i Inca.

Tallers de Recollida selectiva, Donació i atenció al públic, Deixalleria, Reutilització d’electrodomèstics, Selecció i reutilització de roba, Costura, Recuperació de metalls, Recuperació de Joguines.

 

ACCIONS FORMATIVES

130 persones han participat en les accions formatives específiques per col·lectius vulnerables. Un 54% menys que l’any passat, donat que s’han desenvolupat menys accions formatives per les dificultats burocràtiques, i que els criteris de valoració no estan adaptats als trets característics específics dels col·lectius vulnerables. Amb l’afegit que la convocatòria va sortir molt tard.

Un 88% ha obtingut un certificat de professionalitat, pel que han millorat la seva ocupabilitat, a més de la gran millora personal que suposa poder participar d’una acció formativa i fer pràctiques. Cal destacar que 30 empreses s’han implicat per a que aquestes persones poguessin fer pràctiques.

 

ÀREA DE SALUT MENTAL

S’ha continuat amb la línia destinada a millorar les oportunitats de feina de les persones amb problemes de salut mental.

 • 3 persones al Centre Especial d’Ocupació
 • 20 persones ateses al Centre d’Estades Diürnes Deixalles Ponent, en la delegació de Calvià

 

ORIENTACIÓ LABORAL

935 persones assessorades en els diferents projectes d’orientació.

D’aquestes, 598 han realitzat un itinerari laboral, de les quals un 35% s’han inserit laboralment.

Per la inserció laboral de col·lectius desfavorits es molt important la implicació del sector empresarial que genera ocupació.

 

Els projectes d’orientació tenen dues branques:

 • Atenció i orientació a les persones en recerca de feina i procedents de col·lectius vulnerables
 • Visites a empreses. S’han visitat un total de 500 empreses

 

 Els residus, la nostra eina social

Hem recollit, tractat i gestionat un total de 2.430 tones de residus. Dels que un 60% s’han pogut aprofitar a través de la reutilització i un 25% a través del reciclatge. A la resta se li ha donat un tractament correcte.

Aquestes tones de reutilització i reciclatge suposen un estalvi d’emissions de CO2 a l’atmosfera equivalent a 5.289 tones, el CO2 que absorbeixen 736.170 arbres durant una any o la retirada de la circulació de 2.523 cotxes durant un any.

En el 2014 hem continuat fent grans esforços amb la recollida de roba. Pel que tenim 182 contenidors de roba en funcionament (160 a Mallorca i 22 a Eivissa) en els quals hem recollit 632.658 kg.

I per tal de allargar encara la vida útil de la roba tenim el Taller de Costura, taller creatiu que permet aprofitar més el tèxtil.

La recollida i els diferents tallers on tractem els materials son la base del nostre treball social.

 

EDUCACIÓ AMBIENTAL

Un aspecte fonamental i en el que fa molts anys que estam implicats són els projectes d’educació ambiental:

 • “Posam fil a l’agulla amb la teva roba”, hem realitzat campanyes de recollida de roba a 16 centres escolars
 • Continuam realitzant la campanya Educa 4R, campanya destinada als centres educatius
 • Xerrades de sensibilització ambiental a Mallorca i a Eivissa
 • Agenda 21 escolar Calvià
 • Participació en la Setmana europea de la prevenció de residus: “Reutilitza més i tira menys”
 • Participació en la Greenweek, promocionada per la Comissió Europea, sota el lema “Economia circular: estalviant recursos, creant llocs de feina”.

 

En els centres educatius, han participat d’aquestes campanyes 5.553 alumnes directament i 39.017 indirectament

Dintre del marc de l’economia social i solidària, des de fa anys, cerquem activitats econòmiques amb l’intenció de generar llocs de feina per col·lectius vulnerables:

 

Serveis de Gestió de Residus

Continuam treballant en les plantes de selecció de residus d’envasos lleugers i de selecció de residus de construcció i demolició i residus voluminosos.

En aquestes plantes hi han treballat una mitjana de 85 treballadors/res.

El 80% d’aquests treballadors/es procedeixen de col·lectius vulnerables; en el 2014 s’han fet un total de 200 intervencions socials, al 53,6% de la plantilla.

 

SERVEI DE RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS DEL MUNICIPI D’ESPORLES

El 1 de març del 2014 iniciarem una nova experiència amb el inici del contracte per a la realització del servei de recollida de residus del municipi d’Esporles.

Es tracte de realitzar la recollida i gestió dels residus del municipi de forma integral, efectuada per fraccions i amb el sistema porta a porta. El servei també inclou la gestió del Parc Verd amb un projecte d’inserció sociolaboral.

 

Teula

Projecte de neteja en el que treballen 21 persones, de les que un 60% procedeixen de col·lectius vulnerables.

 

Les nostres botigues

Hem continuat amb les botigues de segona mà de Palma i Manacor, i hem oberta altra a Eivissa. L’objectiu bàsic es la recerca d’alternatives per assolir una major autosostenibilitat dels nostres projectes socials, amenaçats per la crisis.

I a principis del 2015 hem oberta aquesta a la Plaça Madrid.

 

Deixalles Serveis Ambientals, Empresa d’inserció

S’han realitzat diferents serveis: neteja, selecció de residus, gestió de parcs verds, treballs de rehabilitació i/o restauració a espais naturals.

Això ha suposat la realització de 32 contractes d’inserció.

 

COMERÇ JUST

Hem continuat amb el nostre compromís amb el comerç just. A tots les nostres delegacions hi ha un punt de venda de comerç just. I hem desenvolupat un projecte de consum responsable a l’illa de Mallorca.

Com es pot veure a la memòria continuam amb el nostres esperit de treball en xarxa, formant parts de xarxes i cooperant amb altres entitats per una transformació social i ambiental de les nostres illes.

 

Les nostres dades econòmiques

 • Reducció d’ingressos 1,9 % . Continua la disminució subvencions un 9,1%
 • Disminució dels convenis de col·laboració i prestacions de serveis: 5,3%
 • Increment de les donacions i vendes dels materials recuperats (ingressos pels objectes que ens donen): 9%
 • Només un 19,9% dels nostres ingressos són subvencions de l’administració
 • Reducció de despeses 1%
 • 43,69% del personal procedeix de col·lectius en risc d’exclusió

 

Tota aquesta feina és possible amb la feina diària del nostres treballadors/res, 190 i 13 voluntaris que ens ajuden i aporten altres perspectives i maneres.

 

AUDITORIA SOCIAL

 • El percentatge de dones membres de l’organització és de 45,90%
 • El percentatge de persones en risc d’exclusió social sobre el total de membres

de l’entitat és de 43,69%

 • El 7,7 % de la plantilla té una discapacitat
 • L’indicador de dependència de les subvencions és del 19,9%
 • L’índex de banda salarial és inferior a 3
 • L’indicador de contractes indefinits es del 60,4%
 • El 5% de les compres es fa a proveïdors del mercat social i entitats no lucratives

En darrer lloc, només ens queda agrair a totes aquelles persones que han confiat amb nosaltres:

 • Particulars i empreses que ens donen les coses
 • Empreses que confien amb la nostra tasca i inserten persones que han fet procés
 • Empreses que confien amb nosaltres i ens donen feina
 • Administracions públiques que ens subvencionen i ens donen feina
 • A les entitats socials i xarxes amb les que construïm col·lectivament
 • A les entitats financeres i prestamistes dels bonos solidaris que ens financen
 • Als mitjans de comunicació, que sempre estau dispostos a mostrar a la societat el que fem
 • A les persones voluntàries que col·laboren

Moltes gràcies a tots/es

 

 

 

Encara no hi ha comentaris

Deixa un comentari


6 + 3 =