Fundació Deixalles Palma

La Fundació Deixalles Palma, va néixer en l'any 1987 per una iniciativa de Cáritas de Mallorca i Pimem. Al principi es va començar realitzant cursos d'electrodomèstics i fusteria dirigides a un col•lectiu de persones desocupades en risc d'exclusió.

Des de llavors ha estat el nostre principal objectiu, la inserció laboral de persones en risc d'exclusió realitzant la seva comesa amb la recollida d'objectes que les persones deixen d'usar i nosaltres mitjançant els nostres tallers posem en condicions perquè puguin ser reutilitzades per altres persones, o bé, es puguin reciclar com matèria primera per a la fabricació de nous productes, naixent d'aquesta forma la nostra línia ambiental.

A més d'un gabinet d'orientació laboral i un àrea social contem amb un total de 27 professionals, entre ells/elles, educadors/es socials, treballadors/es socials, tècnics/ques socials, monitors/es, administratius/ves, etc…

Tenim una capacitat d'acollida en els nostres programes de 30 usuaris/es permanent, que a mesura que acaben el seu procés són inserits/rides en altres empreses, o bé en algun dels nostres propis projectes, d'aquesta forma donen pas a altres usuaris/es que comencen el seu procés. Durant la seva estada en Deixalles, reben una beca-ajuda, que traiem de les donacions dels objectes que hem recollit i condicionat en els nostres tallers.

En la delegació de Palma estan els serveis centrals de la Fundació amb els següents departaments:

  • Laboral

  • Comptable

  • Cooperació

Palma

ÀREA SOCIAL

L’àrea social és l’encarregada de vetllar per tot el procés d’inserció sociolaboral d’una persona des del moment que entra a la Fundació fins que surt, i del seguiment sociolaboral posterior. Això suposa la intervenció de un equip social multi disciplinar que treballa aplicant una metodologia pròpia per tal d’aconseguir un procés d’inserció en el qual estigui implicada la persona.

OBJECTIU I DESTINATARIS/RIES DELS PROJECTES SOCIALS

• Facilitar la inserció sociolaboral de persones en risc d’exclusió social mitjançant la realització d’activitats, als nostres tallers, relacionades amb la recuperació, selecció i reciclatge d’objectes

Projectes socials

Projectes socials

En aquests moments contem amb els següents tallers:

TALLERS

Espai pel desenvolupament formatiu sociolaboral dels/de les usuaris/es de la Fundació Deixalles

Taller de Recollida domiciliaria: possibilita la reutilització i/o reciclatge de la major part dels objectes recollits, gràcies a la participació del ciutadans i/o a la signatura d’acords de col•laboració amb institucions i empreses proveint així d’un espai i matèries primeres

talleres

Taller de Deixalleria: recepcionament, selecció, desballestament i distribució del residus possibilitant un tractament adequat a cada un d’ells, en funció de la seva possible reutilització,reciclatge o rebuig

Taller de Roba: Selecció, classificació i tractament de la roba tot i possibilitant la seva reutilització

Taller d’electrodomèstics: es fan petites reparacions als aparells de línia blanca i verifiquem el funcionament dels aparells de línia marró i petits aparells electrodomèstics facilitant la seva reutilització

Taller de fusteria: se fan reparacions a mobles usats facilitant la seva reutilització,i amb la fusta recuperada es fan mobles nous

palma

Taller de Nau de donacions: tanca el circuit dels residus per la seva reutilització i reciclatge, i facilita un espai per a la conscienciació del valor del reciclatge i recuperació a la societat en general

 Contacte

c. Cedre 9. 07008 Palma

Telèfon recollida: 971 472 211

Telèfon informació: 971 101 098

Fax: 971 473 224

Email:deixallespalma@deixalles.org

Mapa de situació

En aquesta nau trobarem tot tipus d'objectes, tals com roba, llibres, articles de decoració, mobles, electrodomèstics ,etc ….

El nostre horari d'atenció al públic és de 9 del matí a 20h de dilluns a divendres i els dissabtes de 10 a 14h. Dintre d'aquest horari les persones que ho desitgin poden dipositar materials que han deixat d'usar i que es troba en bon ús i que ens vulguin donar.

A més, vam contar amb un punt de venda de productes de Comerç just on podràs adquirir, entre uns altres, cafè, sucre, galetes, xocolata, cacau, etc

La nostra adreça és c. Cedre N 9, Nafal Nou, Palma . Te esperem

palma

Arxiu fotogràfic