.-El segon sorteig es realitzarà en la plataforma de Facebook per conèixer opcions de consum responsable (11/10/2023)

VOLS CONÈIXER OPCIONS DE CONSUM RESPONSABLE?

A les Illes Balears comptem amb una varietat d’opcions més responsables amb el medi ambient i les persones, ja siguin productes ecològics, de comerç just o reutilitzats. Amb aquest sorteig els podràs conèixer al rebre un val de 100€ per gastar en la seva totalitat en un d’aquests centres a la teva elecció:

  • Productes ecològics: Terranostra (Palma), Ecofeixes (Eivissa)
  • Comerç just: S’Altra Senalla (Palma), Casal de la Pau – S’altra Senalla (Manacor), en la Fundació Vicenç Ferrer (Palma) o en qualsevol centre de la Fundació Deixalles (Mallorca i Eivissa)
  • Productes reutilitzats: qualsevol centre de la Fundació Deixalles (Mallorca i Eivissa)

COM PARTICIPAR?

👉 Segueix a @DeixallesFundacio
👉 Fes m’agrada a aquesta publicació
👉 Comenta la publicació mencionant a tres persones

El sorteig estarà actiu fins diumenge 29/10/2023 a les 23:59 h i direm el guanyador o guanyadora el dilluns 30/10/2023. Es poden consultar les bases legals aquí.

Amb el suport de la Conselleria de Famílies i Afers Socials.

#sorteig #deixalles #apuntatalconsumresponsable #consumresponsable #comerçjust

.-Comença el primer sorteig per conèixer opcions de consum responsable (27/09/2023)

A les Illes Balears comptem amb una varietat d’opcions més responsables amb el medi ambient i les persones, ja siguin productes ecològics, de comerç just o reutilitzats. Amb aquest sorteig es coneixeran de primera mà al rebre un val de 100€ per gastar en la seva totalitat en un d’aquests centres:

  • Productes ecològics: Terranostra (Palma), Ecofeixes (Eivissa)
  • Comerç just: S’Altra Senalla (Palma), Casal de la Pau – S’altra Senalla (Manacor), en la Fundació Vicenç Ferrer (Palma) o en qualsevol centre de la Fundació Deixalles (Mallorca i Eivissa)
  • Productes reutilitzats: qualsevol centre de la Fundació Deixalles (Mallorca i Eivissa)

COM PARTICIPAR?

👉 Seguint a @fundaciodeixalles en Instagram
👉 Fent m’agrada a la publicació del sorteig
👉 Comentant la publicació mencionant a tres persones

El sorteig estarà actiu fins diumenge 08/10/2023 a les 23:59 h i s’anunciarà el guanyador o guanyadora el dilluns 09/10/2023. Es poden consultar les bases legals aquí.

Amb el suport de la Conselleria de Famílies i Afers Socials.

.-Iniciem el projecte “Apunta’t al consum responsable” amb el suport de la Conselleria de Famílies i Afers Socials (03/10/2022)

El projecte, pretén mitjançant les seves activitats, promoure el qüestionament, la reflexió, i el posicionament sobre el model actual de consum i l’acció per una economia solidària amb criteris socials i ambientals. Les activitats es centraran en formació i assessorament en matèria de compra pública responsable a l’administració de les Illes Balears, detecció i devolució de bones pràctiques en compra responsable al sector de l’hosteleria i activitats en les xarxes socials per promocionar alternatives de consum responsable de les Illes Balears a la societat en general.

.-El 27 de setembre es celebra la trobada telemàtica de bones pràctiques sobre compra pública responsable

La trobada té com objectiu difondre exemples pràctics sobre compra pública responsable de les Illes Balears des de tres eixos: l’administratiu, entitats socials i les empreses d’inserció, així com un seguiment de la contractació pública i propostes de millora. Trobareu el programa detallat a continuació:

-9:30h Presentació. A càrrec de Neus Mir i Juan Carles Palerm, de la Fundació Deixalles

-9:45h Nova normativa en matèria de Compra pública Responsable. A càrrec de la Sra. Begoña Morey, Secretària General de la Conselleria d’Hisenda i Relacions Exteriors

-10:05 Licitació Calvià. A càrrec de Maria Suau, de la Fundació Deixalles

-10:15h Licitació Eivissa. A càrrec del Cap de Departament i la lletrada de l’Ajuntament d’Eivissa

-10:30 Sa Bacanal. A càrrec de Lionel Bechara

-10:40 S’Altra Senalla. A càrrec de Marta Pizarro

-10:50 Seguiment contractació i propostes de millora. A càrrec de Jordi López, Secretari tècnic de REAS Illes Balears

-11:00h Empreses d’inserció exemples licitacions. A càrrec de Maria Jaume, Gerent de Deixalles Serveis Ambientals

-11:15 Precs i preguntes. Moderen Juan Carles Palerm i Neus Mir, de Fundació Deixalles

Us podeu connectar a través del següent enllaç: https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_ZDI3MTA3YjUtM2FjOS00NzAwLTg2NzEtMGJiNWQ4NDIyMzEw%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522a25ede18-282d-42a2-a05f-11fc35c3e94d%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25228340b587-06fd-4dcf-8fbf-e98d463bbee9%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=33c32d1e-5043-4f30-abe8-f4690a1de2fb&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

.-REAS Rioja acull amb satisfacció la Llei d’Economia Social i Solidària de La Rioja (25/7/2022)

És la primera Llei a Espanya que incorpora el qualificatiu de “solidària” al costat de la denominació de “economia social”, la qual cosa suposa reafirmar el compromís d’aquestes entitats amb la justícia social en l’àmbit econòmic.

.-REAS Balears presenta un Informe de Seguiment de la Contractació Pública Social del Govern dels Illes Balears (5/7/2022)

El Govern de les Illes Balears ha adjudicat 6.133.303 € en contractes reservats a programes d’ocupació protegida, el 7,1% de l’objectiu marcat en 2016

.-El Consell de Mallorca destina un milió d’euros per enfortir l’economia social i solidària (27/06/2022)

Els ajuts contribuiran a encarar la transformació digital i mediambiental, així com millorar l’accessibilitat universal de les entitats i empreses socials de Mallorca.

.-Iniciem el projecte #Aprofitemonadelconsumresponsable (1/12/21)

El projecte “APROFITEM L’ONA DE LA COMPRA PÚBLICA RESPONSABLE” té com objectiu promoure la compra pública responsable en l’administració pública de Mallorca, Eivissa i Formentera i realitzar accions de difusió cap a la societat civil i ciutadania

Amb aquest objectiu, es realitzaran diferents activitats de formació, assessorament i divulgació en les xarxes i pàgines web, treballant en xarxa amb la Taula de Comerç Just, el Mercat Social, REAS i el Fons Pitiús de Cooperació. 

Continuant en aquesta línia, es realitzarà juntament amb REAS, un Observatori de la Contractació Pública de les Illes Balears, per realitzar un seguiment i retorn a l’administració de la situació actual. 

.-  Més de 30 institucions de les illes de Mallorca i Eivissa reben informació del projecte #ConsumResponsableReactiva  (15/12/2021)

Estem molt satisfets dels resultats i la resposta de les administracions al projecte #ConsumResponsableReactiva. Al llarg d’aquest temps, s’han realitzat a Mallorca 31 reunions presencials i telemàtiques amb 44 responsables polítics, arrel del document de sensibilització i assessorament enviat per correu postal. En el cas d’Eivissa, han estat 8 les reunions amb la participació de 7 responsables polítics. 

En total, per tant, s’ha arribat a 51 responsables polítics de 35 institucions a través de 39 reunions tant presencials com telemàtiques. D’aquesta forma, s’ha sensibilitzat a representants de 19 ajuntaments (16 a Mallorca i 3 a Eivissa), els Consells d’Eivissa i de Mallorca amb 3 i 4 departaments/conselleries respectivament,  i fins a 9  diferents departaments/conselleries del Govern Balear. 

Cal destacar també l’organització d’un assessorament sobre compra pública responsable per als municipis de la Mancomunitat Pla de Mallorca, celebrat finalment el dia 7 d’octubre de 2021 i una acció grupal d’assessorament per la Direcció General de Consum, celebrada el 15 de juny de 2021.

.- Actualitzem la web de consum responsable i a més incorporem proveïdors socials de les illes Pitiüses (5/3/2021)

Dins mel marc del projecte #ConsumResponsableReactiva, que compta amb el suport de la Conselleria d’Afers Socials i Esports del Govern Balear, estem actualitzant la informació disponible al directori de consum responsable dins de la web de la Fundació Deixalles.

Com novetat destaca que per aquesta actuació estem elaborant un directori de proveïdors socials a Pitiüses, fins ara no representades,  per a facilitar a les institucions d’Eivissa i Formentera el coneixement d’aquestes iniciatives de cara a afavorir una compra pública responsable. Aquest directori s’incorporarà a la web d’iniciatives de consum responsable de la Fundació Deixalles.

Vista de la pàgina web on es poden trobar tots els recursos per Mallorca i Pitiüses

.- Iniciem les reunions informatives i de diagnóstic dins el projecte #ConsumResponsableReactiva (22/2/2021)

El projecte “El consum responsable reactiva” vol incidir en un millor aprofitament del potencial d’integració d’aspectes socials i ambientals en les polítiques públiques de compres i contractació i en la reactivació dels proveïdors socials ampliant el seu accés a les administracions, potenciant així el sector de l’economia social i solidària per afavorir una transició ecosocial alienada amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible que ens faci manco vulnerables i més resilients. I això ho pretén realitzar treballant amb les administracions públiques amb accions de sensibilització i assessorament. Per aquest motiu ens hem dirigit a totes les administracions de Mallorca i Eivissa oferint la possibilitat de fer una presentació del projecte i l’oferta d’assessorament en qüestions relacionades amb la compra pública responsable.

Ja hem rebut les primeres respostes i hem iniciat ja les reunions amb representants institucionals. La primera trobada ha estat amb na Maria Ramon Salas batllessa d’Esporles.

Reunió amb la Batlessa d’Esporles per presentar el projecte #ConsumResponsableReactiva

.- Arranca el projecte  el consum responsable reactiva (1/10/2020)

Des de la Fundació Deixalles posem en marxa  el projecte “el consum responsable reactiva”  que ha obtingut finançament gràcies  a la convocatòria de 2020 per projectes d’educació per la transformació social de la Conselleria d’Afers Socials i Esports del Govern Balear.  A través d’aquest projecte des de Deixalles farem promoció de la compra pública responsable a les Illes Balears en favor de la reactivació ecosocial.

 El projecte “El consum responsable reactiva” pretén fer front a les conseqüències socials i econòmiques provocades per la pandèmia de la Covid-19 amb alternatives de consum responsable, especialment en l’àmbit de les administracions públiques, que afavoreixin un canvi de model alineat amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), basat en la sostenibilitat i l’equitat, i amb més pes de l’economia social i solidària.

Per això es contempla el desenvolupament d’accions de sensibilització i assessorament amb les administracions públiques de les Illes Balears, així com accions de difusió a través de xarxes socials a fi de contribuir a la construcció d’una ciutadania crítica, que actuï a través del consum en favor de la transformació ecosocial que necessitam.

Podeu seguir les accions del projecte gràcies al hashtag  #consumresponsablereactiva