Àrea social

ITINERARIS D’INSERCIÓ SOCIOLABORAL

L’objectiu fonamental de la Fundació Deixalles és la formació i capacitació sociolaboral de persones en risc o en situació d’exclusió perquè puguin, posteriorment, aconseguir llocs de feina dignes que permetin el seu desenvolupament integral com a ciutadans i ciutadanes. Això es realitza mitjançant els itineraris individualitzats que les persones realitzen en els tallers de recollida i reciclatge i reutilització de residus que desenvolupa la Fundació.

area social
area social

Les persones reben el suport, la formació i l’atenció psicosocial necessaris, que es du a terme per un equip multiprofessional, així com una beca econòmica durant el temps que dura el procés a la Fundació.

L’activitat dels tallers de la Fundació Deixalles s’inicia amb la recollida i manipulació dels residus. Per dur a terme aquesta activitat hi ha establert un sistema de recollida, classificació i reparació dels materials cedits per particulars o empreses, a cada una de les delegacions amb la finalitat de fer possible la seva reutilització.

area social

Un cop els materials arriben a Deixalles els/les monitors/es i els/les usuaris/àries en procés d’inserció són els/les encarregats/des de fer la classificació i enviar-los als respectius tallers:

TALLERS

Taller de recollida   Recollida dels voluminosos reutilitzables o per reciclar (mobles, roba i paper, llaunes, etc. ).
Taller de fusteria  Aquest taller es dedica a la reparació i condicionament dels mobles usats que arriben, a més de recuperació de fusta vella per a fer mobles nous.Els mobles reben un tractament natural, respectuós amb el medi ambient
Taller de deixalleria   Realitzar la primera selecció i classificació dels objectes que arriben a la delegació. Desballestar els objectes irrecuperables per a possibilitar el seu reciclatge. Si no fos possible es donarà el destí ambientalment més correcte.
Taller de reutilització d’electrodomèstics  En aquest taller els electrodomèstics es revisen, es reparen, es pinten i es netegen per a preparar-los per a la seva reutilització Els electrodomèstics sense potencial de reutilització es descontaminen i es reciclen
Taller de reutilització de roba La roba passa per un minuciós procés de selecció i classificació per tal de donar-li el millor aprofitament i millor destí possible.
Taller de restauració de mobles Reparació i restauració de mobles vells. Específic de la delegació de Sóller
Nau d’exposició En aquest espai s’exposen els objectes que han estat seleccionats i recuperats als tallers abans esmentats. Aquests objectes poden ser adquirits a canvi de donatius dels particulars.
Parcs Verds El servei de neteja de Parcs Verds contempla la totalitat de tasques necessàries per mantenir els Parcs Verds en correcte estat. Alguns exemples d’aquestes tasques serien la recollida dels materials dipositats al Parc Verd que es trobin fora dels contenidors específics, avaluar l’estat general del parc verd
Taller de jardineria ecològica Formació en la configuració i manteniment de jardins de manera ecològica
Taller de recuperació de metalls Es recepciona, selecciona, recuperen i lliura el metall recuperat
area social

Altres projectes

Iniciativa Comunitaria Equal: programa ILSIB. Desenvolupat per Deixalles Calvià amb dues accions: a) Centre de Rehabilitació Psicosocial “HÀFRIA”; b) Itinerari Integrat d’Inserció “FRONTERA”. Finançat per la Conselleria de Treball i Formació i el Fons Social Europeu.

area social

Programa ENDAVANT: Servei d’Orientació, Preparació i Acompanyament Laboral i Itinerari Integrat d’Inserció de Deixalles Calvià, adreçat a persones amb discapacitat per malalties mentals. Amb conveni amb la Conselleria de Treball i Formació.

G.O.L. (GABINET D’ORIENTACIÓ LABORAL)

El GOL (SOL a Eivissa) és el Servei d’Orientació Laboral de la Fundació Deixalles que pertany al SOIB, finançat per la Conselleria de Treball i Formació. Acompanya i facilita la recerca de feina i la inserció de persones en risc o situació d’exclusió. És un dels darrers graons que condueixen a l’accés al mercat de treball dels/de les usuaris/àries de la Fundació.

Està ubicat a Palma, Felanitx, Llevant i Sóller, a més de cobrir tot el territori de Mallorca, en funció de les demandes. El Servei d’Orientació Laboral d’Eivissa, cobreix les illes d’Eivissa i Formentera.

area social