Imagen Superior

L’activitat de la Fundació Deixalles es basa en tres eixos d’intervenció fonamentals, un dels quals és l’ambiental. Arrel de la tasca ambiental realitzada al llarg de la nostra trajectòria, l’any 2007 es va crear l’Àrea Ambiental.

Què fem?

Reduir

L’objectiu es donar a conèixer i aplicar la regla de les 3 “R”: Reduir, Reutilitzar i Així, i partint de la dita “El millor residu és aquell que no es produeix”, la fundació treballa en la sensibilització ambiental a través de:

  • Mallorca recicla
  • Agenda 21 Escolar
  • Servei d’Educació Ambiental a Eivissa
  • Campanyes a nivell estatal amb AERESS
  • Formació en residus i medi ambient als usuaris dels programes d’inserció sociolaboral de la Fundació
reduir

Reutilitzar

Els residus que ens arriben a l’entitat i que estan en bon estat, es destinen a la nau d’exposició per esser reutilitzats per altres persones i, si és necessari, prèviament passen pels nostres tallers per adequar-los. D’aquesta manera es fomenta la reutilització i s’allarga la vida útil dels materials.

reutilizar

Reciclar

Els residus que per les condicions en què es troben no es poden reutilitzar, són dipositats als contenidors corresponents i són entregats a un gestor autoritzat per assegurar la seva correcta gestió. Actualment es treballa per aconseguir l’autorització de Gestor de residus perillosos (RAEE’s, Bateries, Piles, Envasos contaminats, ...) Al mateix temps s’està treballant en l’elaboració de la política ambiental de la Fundació i en conseqüència en plans d’ambientalització per a totes les delegacions. El procés d’ambientalització d’una entitat o activitat empresarial és la modificació dels seus processos i actuacions per tal d’aconseguir reduir l’impacte ambiental de la seva activitat, alhora que es millora el comportament ambiental de l’entitat.

Reciclar