Tasques forestals i agrícoles

Netegem boscos, fent tota mena de treballs silvícoles: podes, aclarides, regeneracions, tales selectives, desbrossaments…

Ens adaptem a cada finca utilitzant la maquinària adequada i les tècniques de treball necessàries.

Contacte: 971 214 260 / directorcomercial@deixalles.org

Tasques forestals