Serveis de Gestió de Residus (SGR)

Els Serveis de Gestió de Residus (SGR) inclouen projectes repartits en 3 centres
de treball a l’illa de Mallorca: PT1, PT2 i Àrea Can Canut.

Deixalles envasos

La diversitat cultural de plantilla és molt significativa amb la presència de 18 nacionalitats diferents.

La formació impartida als diferents centres de treball de l’SGR és un aspecte a destacar. S’hi incorporen temàtiques específiques de l’àmbit social (habilitats socials, resolució de conflictes, feina en equip, mesures i recursos socials, etc.) que s’afegeixen a les formacions fixes de prevenció de riscs laborals, àrea ambiental i interculturalitat.

Deixalles liborio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desenvolupem les intervencions socials mitjançant accions directes i individuals (intervencions sobre el 80% de la plantilla) i amb l’aplicació mesures socials o,indirectament, mitjançant les accions formatives o accions coordinades amb el personal responsable de les Plantes.
Les mesures socials són referides a problemàtiques de salut física i mental, addiccions, motius familiars,conciliació de la vida laboral/familiar,conflictes de génere, racisme, habitatge, ajudes puntuals i/o d’emergència social, etc.