Empreses d’Inserció

En el mes de maig de 2011 la Fundació Deixalles va constituir la empresa inserció: “Deixalles Serveis Ambientals, E.I., S.L.”, acollint-se a la Disposició Transitòria Segona de la Llei d’Empreses d’Inserció.

DSA

El objectiu principal de l’empresa d’inserció és la integració i formació sociolaboral de persones en situació d’exclusió social como a trànsit a l’ocupació ordinària.

DSA 1

Activitats:

  1. Conservació i manteniment d’edificis, de carreteres, pistes, autopistes, autovies i calçades, de mobiliari urbà, de muntanyes i jardins
  2. La recollida i transport de tota mena de residus ( mobles, metalls, residus ferris, paper, cartró, vidres, plàstics, envasos lleugers, roba, draps, cables, electrodomèstics i equips informàtics). Tractament i reciclatge de ferralla
  3. La fabricació i venda dels productes reciclats (mobles, electrodomèstics, roba, bijuteria…)
  4. Recollida, tractament i venda de materials per a la seva reutilització
  5. Serveis de neteja (locals, oficines, habitatges particulars; boscos, platges, parcel·les de terreny i torrents)
  6. Recollida de carros portaequipatges en estacions i aeroports
  7. Activitats agrícoles i forestals en general
  8. Serveis auxiliars per a treballs administratius d’arxiu i similars. Serveis de porteria, control d’accessos i informació al públic. Enquestes, presa de dades i serveis anàlegs