Contacte

contacte

Serveis Centrals (Palma)

Administració/Projectes
971 472 911
Recursos Humans
971 472 565
Prevenció Riscos Laborals
971 409 199
Comercial/Comunicació
971 214 260
Àrea Ambiental
971 477 239
Projectes productius

Serveis Gestió Residus
971 706 803
Teula
971 706 803
Botigues

Blanquerna (Palma) 
971 756 436
Arxiduc (Palma) 
678 400 909
Manacor (Manacor)
971 846 498
Eivissa
971 307 442
Delegació Palma

Àrea Social/GOL
971 479 440
Recollides
971 472 211
 
Delegació Inca

Àrea Social/GOL
971 500 877
Recollides
971 500 877
Delegació Felanitx

Àrea Social/GOL
971 556 551
Recollides
971 582 710
Delegació Llevant

Àrea Social/GOL 
971 829 590
Recollides
971 829 590
Delegació Calvià

Àrea Social/GOL
971 698 451
Recollides
971 698 422
Delegació Eivissa

Àrea Social/GOL
971 191 118
Recollides
971 191 118
Delegació Sóller

Àrea Social/GOL
971 634 837
Recollides
971 634 837