Àrea Social

L’àrea social és un dels eixos transversals de la Fundació.
Les línies de treball són la formació, la orientació laboral i els processos de capacitació sociolaboralI

Itineraris d’inserció laboral


Els processos de capacitació sociolaboral es basen en dotar i/o recuperar les habilitats i capacitats necessàries de les persones per poder lluitar en igualtat de condicions en el mercat laboral.

_MG_9757

Aquests itineraris requereixen la participació i la implicació de diferents entitats i serveis, que ens deriven a les persones. Cada participant desenvolupa un itinerari individualitzat adaptat a les seves característiques. Les mancances i potencialitats de cada persona marcaran els diferents ritmes del seu procés.

Els tallers de recuperació de residus són l’espai idoni per a posar en pràctica les habilitats socials i laborals.
Aquests tallers estan supervisats i dirigits per un equip de monitors/es i tècnics/ques socials que formen a les persones tant a nivell teòric com pràctic: habilitats socials, educació ambiental, formació en prevenció de riscos laborals.
També permeten observar i diagnosticar altres necessitats no detectades anteriorment.

IMG_2223

Tallers

L’activitat dels tallers de la Fundació Deixalles s’inicia amb la recollida i la manipulació dels residus.

Hi ha establert un sistema de recollida, classificació i reparació dels materials cedits per particulars o empreses a cadascuna de les delegacions.

Un cop els materials arriben a la Fundació Deixalles, els monitors o les monitores i les persones usuàries en procés d’inserció són els encarregats de classificar-los i enviar-los als tallers respectius.

Es treballen competències com la cura de l’imatge personal, desenvolupar habilitats comunicatives, treballar en equip, l’adaptabilitat, la identificació de capacitats pròpies, la responsabilitat…

IMG_2349

Taller de Recollida Selectiva Es recullen els voluminosos reutilitzables o per a reciclar: mobles, roba, paper, llaunes, etc.
Taller de Deixalleria Es fa la primera selecció i classificació dels objectes que arriben a la delegació.
Es desballesten els objectes irrecuperables per a possibilitar-ne el reciclatge i, si no és possible, s’envien a la destinació ambientalment més correcta.
Taller de Reutilització d’Electrodomèstics Els electrodomèstics es revisen, reparen, pinten i netegen per a preparar-los per a ser reutilitzats. Els electrodomèstics sense potencial de reutilització es descontaminen i reciclen.
Taller de Reutilització i Customització de Roba La roba passa per un minuciós procés de selecció i classificació per a donar-li el millor aprofitament i la millor destinació possibles.
Aquesta activitat possibilita reduir la quantitat del rebuig de la roba de la Fundació, el qual converteix en objectes de disseny reutilitzats (roba confeccionada, bosses, cortines…). Quant a l’aspecte formatiu, els participants tenen la possibilitat d’adquirir coneixements bàsics i habilitats socials a través de les sessions de costura, que els ofereixen un espai on poden treballar de forma creativa.
Taller de Recuperació de Metalls Es reben tots els objectes de metall i es classifiquen segons el tipus: plom, coure, tub, coure de calderes, alumini d’olles, alumini en general (perfils de portes, cadires…) als espais condicionats. Per altra banda, s’extreuen els elements de metall incorporats a altres aparells o objectes; també s’extreu el coure del cablatge dels electrodomèstics. Una vegada que s’ha anat acumulant, es du al gestor acreditat.
Taller de Fusteria Treballar la fusta de forma creativa i processada.
S’han elaborat mobles de jardí i altres complements amb fusta de palet reciclat.

Gabinet d’Orientació Laboral (GOL)


El GOL es un servei d’orientació laboral dirigit a col·lectius vulnerables, present a totes les delegacions de la Fundació i que duu a terme els següents projectes:

Deixalles GOL

Programa Experimental Okupa’t

Projecte d’orientació laboral anual, subvencionat pel SOIB i Fons Social Europeu, i dirigit a col·lectiu vulnerable.
El projecte presenta dues línies d’actuació:

 • Orientació laboral: accions grupals i individuals d’orientació, informació i assessorament a les persones demandants d’ocupació amb la finalitat d’aconseguir la inserció laboral.
 • Intermediació laboral: accions de difusió, captació i fidelització d’empreses amb l’objectiu de proporcionar a les persones del servei ofertes de feina, i espais per a pràctiques a l’empresa.

deixalles gol 2014

deixalles gol eivissa 2014

Programa Incorpora de l’Obra Social de La Caixa

És una iniciativa d’intermediació laboral que facilita l’accés a l’ocupació de persones en risc o en situació d’exclusió sociolaboral.
Es basa en conèixer les necessitats del teixit social i empresarial per garantir una bona integració de la persona a l’empresa, i es treballa la sensibilització en matèria de Responsabilitat Social Empresarial.

Accions formatives

Els cursos que realitzem són homologats i formen part a la convocatòria del SOIB de programes de formació per a col·lectius vulnerables envers al mercat laboral:

Ens hem marcat els següents objectius per a les formacions:

 1. Formar en els coneixements i l’adquisició de les competències professionals requerides en el mercat de treball i adaptades a les necessitats de les empreses
 2. Millorar el nivell d’ocupabilitat
 3. Facilitar la sortida de les situacions d’exclusió o risc d’exclusió, i/o prevenir l’empitjorament d’aquestes

Destaquem la realització de pràctiques en empreses on les persones tenen la possibilitat de posar en pràctica els coneixements adquirits.

Deixalles curs costura

Cursos

 • Gestió de residus urbans i industrials
 • Activitats de venda
 • Activitats auxiliars d’agricultura
 • Neteja de superfícies i mobiliari en edificis i locals
 • Remuntes i adaptacions de peces i articles en tèxtil i pell
 • Repoblacions forestals i tractaments silvícoles
 • Activitats de conservació i millora de monts

Àrea de Salut Mental


Centre Especial d’Ocupació (CEO)

És una iniciativa dirigida a millorar les oportunitats de feina de les persones amb malaltia mental. Aquesta concepció de feina protegida ens permet utilitzar eines i recursos integradors, per a assegurar una feina remunerada i així poder prestar serveis ajustats a les característiques de les persones que hi estan contractades.

Deixalles Calvià

Centre Social de Dia Deixalles Calvià Ponent

A través del Programa de rehabilitació psicosocial es desenvolupen activitats que fomenten la millora de la qualitat de vida de les persones amb malaltia mental, que minimitzen els prejudicis i estereotips que existeixen sobre aquestes i que afavoreixen la igualtat d’oportunitats entre homes i dones.
Aquest projecte és possible gràcies a la col·laboració amb l’IMAS del Consell de Mallorca.