Àrea Ambiental

Residus, una eina de treball social

La Fundació Deixalles ofereix a la societat balear un servei gratuït de recollida de residus voluminosos que es poden tornar a reutilitzar.

Aquest servei s’ajusta a la política europea de gestió de residus: primer, reduir el volum de residus generats; després, reutilitzar; i, finalment, reciclar.

La primera opció sempre és reutilitzar, per tant s’allarga la seva vida útil, i en cas de que no puguin ser reutilitzats, reben una gestió adequada.

Deixalles recollida

Gestió de Parcs Verds

Gestió de residus urbans (envasos lleugers, paper i cartró, vidre, voluminosos, RAEE…) a un circuit tancat efectuant la separació selectiva d’aquests per tal de poder reutilitzar els que siguin susceptibles de tornar a ser usats i reciclar i valoritzar la resta.

DSA foto2

Educació Ambiental

Xerrades formatives: sessions formatives per a aprofundir en diversos temes ambientals com els residus, les 4R i la recollida selectiva.


Tallers: sessions formatives per a dur a terme activitats, dinàmiques, jocs, o també per a elaborar diferents objectes utilitzant material de rebuig.

Consulta el nostre catàleg de xerrades formatives i tallers: Oferta Ambiental Deixalles

deixalles-tallers

Visites a la Fundació Deixalles

Es fan visites a les diferents delegacions de la Fundació Deixalles. Conèixer de primera mà una entitat sense ànim de lucre que fa feina amb un doble vessant: el social i l’ambiental. Els dos van connectats sempre i, a partir de la gestió correcta dels residus, s’inicia un projecte d’inserció de persones en risc d’exclusió social.

IF

Campanyes ambientals

Posam fil a l’agulla amb la teva roba

Recollida de roba a les escoles, empreses, centres comercials, espais públics, contenidors…
Els objectius de la campanya són :

  • Recordar a la societat mallorquina que el taller de roba forma part del pla de formació per a la reinserció sociolaboral de persones amb dificultats , de millora ambiental i de promoció de la solidaritat social. A la vegada que crea llocs de feina relacionats amb el taller de recollida de roba i selecció.
  • Recordar que l’aprofitament d’aquesta roba suposa una sèrie de beneficis ambientals per les nostres illes, evitam que un material es converteixi en residu i allargam la seva vida útil, amb el conseqüent estalvi d’aigua, energia,i matèries primeres, i reduint les emissions de CO2.

Deixalles campanya

Reutilitza més, tira menys

La Fundació Deixalles va participar dintre de la Campanya Reutilitza més, tira menys, una iniciativa a nivell europeu que promou la reutilització.
Aquesta campanya forma part de la Setmana Europea de Reducció de Residus
Durant aquesta setmana des de les naus de Deixalles es varen pesar tots els objectes que la gent adquiria en forma de donació i d’aquesta forma s’obtenen dades dels residus que entre tots/es hem aconseguit reutilitzar, al mateix temps es va fer un seguiment de la quantitat de clients que adquirien objectes de segona ma.

17

Consum Responsable / Comerç Just

A la Fundació Deixalles continuam amb el compromís de difondre i recolzar el comerç just i el consum responsable mitjançant:

  • Tallers de consum responsable
  • Degustacions de comerç just
  • Participació a fires i mercats locals
  • Participació dintre de la Taula d’Entitats de Comerç Just de les Illes Balears
  • Participació dintre de les campanyes que es celebren anualment juntament amb altres entitats
  • Venda de productes de comerç just a les nostres naus i botigues

DSC_6787(1)

Custodia del territori

La Fundació Deixalles és membre del ICTIB, Impulsors de la custòdia del territori a les Illes Balears,  una organització sense afany de lucre constituïda al 2007 que promou la custòdia del territori com a estratègia per conservar els valors naturals, culturals i paisatgístics de les Illes Balears.

La custòdia del territori és el conjunt d’estratègies i d’instruments que pretenen implicar els propietaris, gestors i usuaris del territori en la conservació i el bon ús dels valors naturals, paisatgístics i culturals. Aquestes estratègies i instruments es materialitzen en acords voluntaris i privats entre propietaris, gestors o usuaris i el que s’anomenen entitats de custòdia.
D’aquesta manera, la custòdia del territori és un instrument que possibilita la participació ciutadana i aglutina diferents agents i disciplines per a la conservació dels valors naturals, culturals i paisatgístics d’un lloc concret. Precisament, promou la implicació d’aquests actors socials relacionats amb el territori, com ara propietaris de terrenys, societat civil organitzada, veïnats, ciutadania i, fins i tot, empreses.

Deixalles ambiental